Kiến An (Hải Phòng): Tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chủ đề năm

(Xây dựng) – Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 19/01/2023 của UBND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh thành phố năm 2023; Nghị quyết số 04- NQ/QU ngày 12/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận về các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023; Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 19/12/2022 của HĐND quận Kiến An về nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh quận năm 2023; trong tháng 8 và 8 tháng năm 2023, tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn đạt được nhiều kết quả tích cực.

Kiến An (Hải Phòng): Tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chủ đề năm
Một góc quận Kiến An (Hải Phòng) nhìn từ trên cao.

Theo đó, UBND quận Kiến An đã ban hành Chương trình công tác năm 2023; Chương trình hành động số 01/Ctr-UBND ngày 17/02/2023 thực hiện chủ đề năm 2023 của quận “Đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, thu hút đầu tư – Thực hiện chuyển đổi số”; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 23/02/2023 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh quận Kiến An năm 2023; đồng thời đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt huy động sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, địa phương và nhân dân.

Trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2023, UBND quận Kiến An đã chỉ đạo tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, doanh thu thương mại dịch vụ tăng so với cùng kỳ. Thu ngân sách được triển khai tổ chức thực hiện quyết liệt. Công tác quản lý đất đai, đô thị, môi trường được quan tâm, chấn chỉnh thường xuyên. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, chú trọng và triển khai thực hiện tốt. Duy trì, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư. Tình hình chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Về phát triển kinh tế, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 8 ước thực hiện 65.854 triệu đồng, 8 tháng ước thực hiện 483.595 triệu đồng, đạt 64% kế hoạch, bằng 108,2% so cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa: Tháng 8 ước thực hiện 1.138.377 triệu đồng, 8 tháng thực hiện 7.820.773 triệu đồng, đạt 62% kế hoạch, bằng 118,8% so cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ, lưu trú và ăn uống: Tháng 8 ước thực hiện 226.113 triệu đồng, 8 tháng thực hiện 1.430.077 triệu đồng, đạt 68% so kế hoạch, bằng 118,7% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản: Tháng 8 ước thực hiện 8.714 triệu đồng, 8 tháng thực hiện 83.415 triệu đồng, bằng 60% so kế hoạch, bằng 102,2% so cùng kỳ.

Quận tổ chức các Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh, bảo quản hóa chất, cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng có nguy cơ cháy, nổ cao ở khu dân cư nơi tập trung đông người tại 11 cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn quận. Chỉ đạo Công an quận báo cáo đề xuất thành phố chuyển đổi, di dời các cửa hàng xăng dầu tại khu vực đông dân cư khi xảy ra cháy nổ có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng. Xây dựng, triển khai Kế hoạch huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng quận Kiến An năm 2023. Phối hợp Chi cục Kiểm lâm – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng tiến hành khảo sát xác định vị trí trồng bù đổi 0,53ha rừng phòng hộ thuộc núi Thiên Văn phục vụ công trình xây dựng Đài tưởng niệm liệt sỹ Kiến An…

Về thu – chi ngân sách Nhà nước, tổng thu cân đối ngân sách tháng 8 ước thực hiện 24.350 triệu đồng, 8 tháng ước thực hiện 203.906 triệu đồng, đạt 39,6% kế hoạch thành phố giao, bằng 40,7% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách ước thực hiện 46.119 triệu đồng, lũy kế 7 tháng thực hiện 378.174 triệu đồng, đạt 64% kế hoạch thành phố giao, bằng 118% so cùng kỳ. Trong đó, giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 18/8/2023, ước thực hiện 7.192 triệu đồng, lũy kế 8 tháng thực hiện 76.439 triệu đồng, bằng 30% kế hoạch HĐND quận giao (76.439/254.720 triệu đồng); bằng 40,2% kế hoạch thành phố giao (76.439/189.985 triệu đồng).

Đối với công tác quản lý và phát triển đô thị, quận tiếp tục chỉ đạo triển khai kế hoạch tổ chức ra quân triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường đô thị. Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn quận nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm mới phát sinh. Phối hợp với Sở Xây dựng tổng hợp điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2025.

Về công tác quản lý Tài nguyên và Môi trường được tập trung chỉ đạo công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng các dự án: Dự án xây dựng đường nối từ làng nghề mộc Kha Lâm với đường Trữ Khê; Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất tái định cư tại tổ dân phố Phương Khê, phường Đồng Hòa; Dự án phòng, chống sạt lở núi Thiên Văn trên địa bàn 02 phường Trần Thành Ngọ và phường Văn Đẩu; Dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Văn Đẩu, quận Kiến An. Chỉ đạo giải quyết các tồn tại trong giao đất trái thẩm quyền tại phường Phù Liễn, phường Tràng Minh theo quy định.

Hoàn thành đấu giá dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại Tổ dân phố Trường Chính 5, phường Quán Trữ. Báo cáo công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng (giai đoạn từ năm 2021 đến tháng 6 năm 2023 phục vụ Đoàn giám sát của Thành ủy Hải Phòng). Thực hiện tốt công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định…

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích