Kiểm tra trên toàn quốc về nhập khẩu – lưu thông – mua bán thiết bị điện thoại 2G

Ảnh minh họa. 

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và truyền thông) cho biết, trong tháng 8/2023, Bộ đã có văn bản hướng dẫn 63 Sở Thông tin và truyền thông trên cả nước về việc kiểm tra hoạt động nhập khẩu, phân phối, lưu thông, mua bán thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất.

Thông tin gửi các Sở Thông tin và truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nêu rõ, triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia, bao gồm các nhiệm vụ xây dựng, phát triển hạ tầng băng rộng chất lượng cao trên toàn quốc; quy hoạch lại băng tần, phát triển hạ tầng mạng di động 5G; nâng cấp mạng di động 4G và triển khai các giải pháp để phổ cập smartphone tại Việt Nam, Bộ Thông tin và truyền thông đã chỉ đạo, định hướng các doanh nghiệp viễn thông di động xây dựng kế hoạch dừng công nghệ di động 2G. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành việc dừng khai thác mạng, thiết bị viễn thông sử dụng công nghệ 2G chậm nhất vào tháng 9/2024. 

Bên cạnh đó, từ cuối năm 2020, Bộ Thông tin và truyền thông đã có Thông tư 43 quy định “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất – Phần truy nhập vô tuyến”. Theo thông tư này, kể từ tháng 7/2021, các thiết bị không đáp ứng “Quy chuẩn kỹ thuật” (như máy điện thoại di động sử dụng công nghệ 2G, 3G hoặc sử dụng đồng thời công nghệ 2G và 3G nhưng không tích hợp công nghệ 4G), không được nhập khẩu, sản xuất trong nước. Các thiết bị không đáp ứng “Quy chuẩn kỹ thuật” nhập khẩu trái phép (nhập lậu) từ ngày 1/7/2021 cho đến nay cũng không được lưu thông, phân phối, mua bán trong nước. 

Để bảo vệ quyền lợi người dân khi thực hiện tắt sóng trạm 2G, Bộ Thông tin và truyền thông triển khai cuộc kiểm tra trên địa bàn cả nước nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý việc nhập khẩu, phân phối, lưu thông, mua bán thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất trái quy định của pháp luật. 

Bộ Thông tin và truyền thông đề nghị các Sở Thông tin và truyền thông chủ động rà soát, và dựa theo tình hình thực tế để lên kế hoạch kiểm tra chi nhánh của doanh nghiệp kinh doanh mô hình chuỗi, các doanh nghiệp và hộ kinh doanh đơn lẻ trên địa bàn, đảm bảo không còn máy điện thoại di động 2G Only, 3G Only lưu thông trên địa bàn.

Các Sở Thông tin và truyền thông tỉnh, thành phố cũng có trách nhiệm phối hợp với các lực lượng quản lý thị trường, hải quan, công an… để kiểm tra, ngăn chặn việc mua bán, lưu thông máy điện thoại di động 2G Only, 3G Only vi phạm quy định.

Thời hạn các Sở Thông tin và truyền thông địa phương cần báo cáo kết quả kiểm tra diện rộng về hoạt động nhập khẩu, phân phối, lưu thông, mua bán thiết bị 2G/3G Only về Bộ Thông tin và truyền thông là trước ngày 30/11/2023. 

Theo Thương hiệu Công luận

Nguồn: Báo doanhnghiepthuonghieu

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More