Khu Bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai được giao quản lý diện tích hơn 100 nghìn ha

Khu Bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai được giao quản lý diện tích hơn 100 nghìn ha

Khu Bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai được UBND tỉnh giao quản lý diện tích tự nhiên hơn 100 nghìn ha, với 32.519,88 ha diện tích đất ngập nước hồ Trị An.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vùng đất ngập nước với diện tích rộng lớn này, Khu bảo tồn thiên nhiên văn hoá Đồng Nai đã có nhiều biện pháp hiệu quả để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Khu Bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai, thuộc tiểu vùng bảo tồn sinh thái khẩn cấp nằm trong hệ thống sinh thái Trường Sơn, là một trong 200 vùng sinh thái quan trọng của thế giới được xác định trong “Global 200 Ecoregions” và là sinh cảnh ưu tiên được xác định bởi Quỹ Bảo tồn rừng đặc dụng Việt Nam, được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai.

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
Khu Bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai được UBND tỉnh giao quản lý diện tích tự nhiên hơn 100 nghìn ha, với 32.519,88 ha diện tích đất ngập nước hồ Trị An.

Với diện tích rộng lớn, hồ Trị An không chỉ là nguồn nước quan trọng phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của cộng đồng mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn và bảo tồn các loài sinh vật cần được bảo vệ. Đặc biệt, vùng đất ngập nước xung quanh hồ Trị An là môi trường sống quan trọng cho nhiều loài động và thực vật quý hiếm, một phần không thể thiếu của hệ sinh thái đặc biệt của khu bảo tồn.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vùng đất ngập nước này, Khu bảo tồn thiên nhiên văn hoá Đồng Nai đã đưa ra nhiều biện pháp hiệu quả. Trước hết, việc tăng cường giám sát và nghiên cứu về môi trường là một trong những ưu tiên hàng đầu. Các chuyên gia môi trường địa phương và quốc tế liên tục thực hiện các cuộc nghiên cứu về đa dạng sinh học, chất lượng nước và tình trạng môi trường xung quanh hồ Trị An để đưa ra các giải pháp phù hợp.

tm-img-alt
tm-img-alt
Với diện tích rộng lớn, hồ Trị An không chỉ là nguồn nước quan trọng phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của cộng đồng mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn và bảo tồn các loài sinh vật cần được bảo vệ.

Ngoài ra, việc giáo dục cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ vùng đất ngập nước cũng đóng vai trò quan trọng. Khu bảo tồn tổ chức các buổi tập huấn, hội thảo và các hoạt động truyền thông để tăng cường nhận thức của người dân về ý nghĩa và lợi ích của việc bảo vệ môi trường. Cộng đồng trở thành đối tác chính trong việc duy trì và phát triển hệ sinh thái xung quanh hồ Trị An.

Đặc biệt, chính quyền địa phương đã thực hiện các chính sách hỗ trợ và khuyến khích các hoạt động bảo vệ môi trường trong khu vực này. Việc xây dựng và thực hiện các quy định về quản lý sử dụng đất, nguồn nước và các nguồn tài nguyên tự nhiên khác đã giúp kiểm soát và ngăn chặn tình trạng khai thác môi trường một cách không bền vững.

Kết quả của những nỗ lực này đã thể hiện rõ, vùng đất ngập nước hồ Trị An ngày càng trở nên phong phú về đa dạng sinh học, là môi trường sống lý tưởng cho nhiều loài quý hiếm. Ngoài ra, cộng đồng địa phương đã nhận ra giá trị của việc bảo vệ môi trường và họ đã tích cực tham gia vào các hoạt động bảo tồn, từ việc giữ gìn rừng ngập mặn đến việc duy trì các khu vực dự trữ sinh quyển.

Tóm lại, Khu bảo tồn thiên nhiên văn hoá Đồng Nai đã góp phần quan trọng vào việc bảo vệ vùng đất ngập nước hồ Trị An thông qua sự hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền, cộng đồng địa phương và các tổ chức bảo tồn môi trường. Những thành tựu này không chỉ thể hiện tầm quan trọng của việc bảo tồn môi trường mà còn là một bước tiến quan trọng trong việc duy trì và phát triển di sản thiên nhiên và văn hoá cho thế hệ tương lai.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích