Khởi động cuộc thi ảnh “Novaland – Cho cuộc sống bừng sáng”