Khánh Hòa: Đưa Nha Trang thành một thành phố xanh, nơi thú vị để sống và làm việc

Khánh Hòa: Đưa Nha Trang thành một thành phố xanh, nơi thú vị để sống và làm việc

Khánh Hòa quyết tâm xây dựng Nha Trang thành một đô thị xanh, văn minh và hiện đại, hướng tới sự phát triển bền vững. Mục tiêu là biến Nha Trang trở thành một thành phố lý tưởng, nơi mà mọi người đều mong muốn sống và làm việc.

tm-img-alt

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Tấn Tuân, vừa ký Quyết định phê duyệt Đề án “Chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh thành phố Nha Trang giai đoạn 2024 – 2030”. Đề án nhấn mạnh mục tiêu biến Nha Trang thành một đô thị xanh, văn minh, hiện đại, và phát triển bền vững, trở thành nơi đáng sống và làm việc cho mọi người.

Đề án này bao gồm chiến lược tổng thể, kiến trúc tổng thể, mô hình, tiêu chí đo lường và giám sát tăng trưởng xanh, cũng như các dự án và sáng kiến cụ thể để thúc đẩy chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh trong các lĩnh vực quan trọng như du lịch, công nghiệp, nông nghiệp, hạ tầng đô thị, giao thông và lối sống. Mục tiêu là tạo ra những lợi ích thiết thực cho cả chính quyền và cư dân thành phố Nha Trang.

Đề án được xây dựng dựa trên một khu kiến trúc tổng thể về chuyển đổi xanh, tích hợp các công nghệ xanh và ứng dụng thông minh. Được xác định là 6 lĩnh vực ưu tiên của Nha Trang, Đề án cũng sử dụng 13 bộ chỉ tiêu đo lường chuyển đổi xanh từ các nguồn quốc tế và địa phương.

Tổng cộng có 51 dự án trong 7 lĩnh vực, bao gồm du lịch xanh, công nghiệp xanh, nông nghiệp xanh, hạ tầng đô thị xanh, giao thông xanh, lối sống xanh, và thương hiệu xanh. Đề án dự kiến thực hiện từ năm 2024 đến 2030, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích