Khánh Hòa: Dự kiến thu hồi gần 3.000ha đất để xây dựng 2 khu đô thị mới

Khánh Hòa: Dự kiến thu hồi gần 3.000ha đất để xây dựng 2 khu đô thị mới

HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa thông qua 2 Nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án thu hồi đất để chấp thuận chủ trương đầu tư

Trong đó có việc thu hồi đất để triển khai xây dựng 2 dự án khu đô thị cao cấp Tu Bông và Đầm Môn (huyện Vạn Ninh) với tổng diện tích 2.895ha.

Cụ thể, Khu đô thị mới cao cấp Tu Bông cần thu hồi 1.567,21 ha đất  thuộc 6 xã: Vạn Thọ, Vạn Bình, Vạn Phước, Vạn Thắng, Vạn Khánh, Vạn Long. Còn khu đô thị mới cao cấp Đầm Môn cần thu hồi 1.328,67ha đất thuộc xã Vạn Thạnh.

tm-img-alt
Vịnh Vân Phong nhìn từ một góc trên cao, Ảnh: T.H

Dự án khu đô thị mới cao cấp Tu Bông có tổng diện tích hơn 2.581ha, trong đó phần đất liền 1.567ha, phần diện tích dự kiến lấn biển là 1.013,98ha. Dự án khu đô thị mới cao cấp Đầm Môn có tổng diện tích hơn 1.441ha, trong đó phần đất liền 1.328,67ha và diện tích dự kiến lấn biển khoảng 113,24ha.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có tờ trình về việc đề nghị thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn huyện Vạn Ninh. Trong đó, có 2 dự án là khu đô thị mới cao cấp Tu Bông và khu đô thị mới cao cấp Đầm Môn với tổng diện tích đất thu hồi là 2.895ha.

Theo tỉnh Khánh Hòa, 2 dự án khu đô thị mới cao cấp nói trên thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ. Hiện 2 dự án khu đô thị cao cấp này đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến thẩm định của các bộ, ngành và tỉnh Khánh Hòa về hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Do đó, việc HĐND tỉnh Khánh Hòa thông qua các dự án khu đô thị trên, làm cơ sở để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, chấp thuận dự án đầu tư theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích