Khẩn trương lập Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia

Phó Thủ tướng yêu cầu báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/11/2022.

Được biết, Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện 8 nhiệm vụ “nóng” trong năm 2022 gồm: 2 quy hoạch quốc gia: Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 – 2030.

6 quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021 – 2030: Quy hoạch tài nguyên nước; quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn; quy hoạch điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản; quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; quy hoạch bảo vệ môi trường; quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học.

Lập Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là 1 trong 8 nhiệm vụ “nóng” trên cần phải thực hiện trong năm 2022. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện lập quy hoạch còn chậm./.

Nguồn: Realtimes.vn
Bạn cũng có thể thích