Kết quả nổi bật trong công tác chuyển đổi số của ngành Bảo hiểm xã hội

BHXH Việt Nam cho biết, triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2023, qua 2 năm triển khai (2022, 2023), toàn ngành BHXH đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Kết quả nổi bật trong công tác chuyển đổi số của ngành Bảo hiểm xã hội
B.D

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích