Huyện Tân Yên (Bắc Giang): Tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy năm 2023

Huyện Tân Yên (Bắc Giang): Tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy năm 2023

Năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể hóa các nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Vừa qua, Huyện ủy, UBND huyện tổ chức tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy và phong trào thi đua, khen thưởng năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tới dự có đồng chí Đinh Đức Cảnh – Bí thư HU, Nguyễn Thế Huy – Phó Bí thư HU, Nguyễn Viết Toàn – Chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Văn Nhàn – Phó Chủ tịch HĐND huyện, Ngô Quốc Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể hóa các nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện hiệu quả. Qua đó 10/10 nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy và 17/17 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển KT – XH của huyện hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Nhiều lĩnh vực đạt kết quả ấn tượng, được BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh đánh giá cao, được ngành dọc cấp trên xếp loại trong nhóm 3 đơn vị dẫn đầu. Điển hình như mối đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, thu ngân sách, xây dựng kết cấu hạ tầng, diện mạo đô thị, nông thôn. Cùng đó các lĩnh vực văn hóa, du lịch, giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt; quốc phòng, an ninh bảo đảm.

tm-img-alt
Lãnh đạo Huyện khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc

Năm 2024, Chấp hành Đảng bộ huyện xác định quan điểm lãnh đạo “Đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo” và đề ra 6 mục tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành 17/17 chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2024. Nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Phấn đấu trong nhóm 5 huyện, thành phố dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính (Par-index), chỉ số hài lòng người dân, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI).

Để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ trên, Huyện ủy đề ra nhiều giải pháp cụ thể để thực hiện. Trong đó tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nâng cao tinh thần trách nhiệm với phương châm “3 dám”, “3 hơn” và “5 rõ”. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp để sẵn sàng thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại – dịch vụ, làm động lực chính thúc đẩy phát triển KT-XH.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Đức Cảnh, Bí thư Huyện ủy ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc mà các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện đã đạt được. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2024, các cấp, ngành, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 theo tinh thần Nghị quyết số 105-NQ/HU ngày 26/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục quan tâm làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị. Tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, không để đơn, thư khiếu nại, tố cáo phức tạp, vượt cấp, khiếu kiện đông người. Phát động phong trào thi đua rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề, cơ quan, đơn vị, địa phương; đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua bảo đảm thiết thực, gắn với nhiệm vụ trọng tâm hoặc giải quyết những vấn đề nóng, phức tạp của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương. Xây dựng kế hoạch cụ thể để tập trung thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người nghèo, hộ gia đình chính sách, người có công…

Nhân dịp này có hơn 440 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được được tặng thưởng Huân chương lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và BTV Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khen thưởng.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích