Huyện Đam Rông (Lâm Đồng): Xử lý hoạt động nuôi cá Tầm trái phép

Huyện Đam Rông (Lâm Đồng): Xử lý hoạt động nuôi cá Tầm trái phép

UBND huyện Đam Rông ( Lâm Đồng) vừa ban hành Văn bản chỉ đạo, Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Nông nghiệp &PTNT; UBND các xã: Rô Men, Liêng Srônh, Đạ Tông, Đạ Long, Đạ M’rông tăng cường quản lý hoạt động nuôi cá Tầm trên địa bàn huyện.

Theo UBND huyện Đam Rông, sau khi kiểm tra thực tế tình hình nuôi cá Tầm trên địa bàn các xã: Đạ Tông, Đạ M’rông, Đạ Long, Rô Men, Liêng Srônh. Để quản lý chặt chẽ việc nuôi cá Tầm trên địa bàn theo đúng quy hoạch, định hướng và quy định của pháp luật.

tm-img-alt
Mô hình nuôi cá Tầm tại huyện Đam Rông, Lâm Đồng

UBND huyện Đam Rông chỉ đạo UBND các xã: Đạ Tông, Đạ M’rông, Đạ Long, Rô Men, Liêng Srônh rà soát tất cả các tổ chức, cá nhân đang nuôi cá Tầm trên địa bàn, thống kê cụ thể diện tích, quy mô, số lượng nuôi; kiểm tra, đối chiếu việc chấp hành các quy định của pháp luật như: loại đất đưa vào nuôi theo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phân định đất nông – lâm nghiệp; giấy phép khai thác sử dụng nước mặt, bản cam kết bảo vệ môi trường (nếu có) và các quy định khác liên quan,….

Đối với UBND xã Đạ M’rông: khẩn trương kiểm tra, xử lý vi phạm đối với trường hợp lấn chiếm đất lâm nghiệp cũng như lòng suối và phạm vi công trình thủy lợi Đơng Trang để nuôi cá Tầm trái phép; yêu cầu đối tượng vi phạm tự giải tỏa toàn bộ công trình xây dựng trái phép, trả lại nguyên hiện trạng; nếu không chấp hành thì tổ chức cưỡng chế giải tỏa theo quy định.

Đối với UBND xã Đạ Tông: làm việc, yêu cầu hộ gia đình nuôi cá Tầm tại khu vực công trình thủy lợi Đơng Crong điều chỉnh vị trí lấy nước, trả lại hiện trạng tuyến kênh dẫn nước, không để ảnh hưởng đến việc cung cấp nước phục vụ sản xuất của công trình.

Đối với UBND xã Rô Men: khẩn trương kiểm tra, yêu cầu tất cả các trường hợp đang lấy nước để nuôi cá Tầm ở dòng suối chính (suối nước mát thôn 2) nhưng đặt ống lấy nước phía trên Đập công trình nước sinh hoạt phải di dời toàn bộ đường ống ra khỏi suối chính, không để ảnh hưởng đến việc cung cấp nước của công trình phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Đồng thời nghiên cứu xây dựng phương án sắp xếp lại việc lấy nước ở phía dưới Đập công trình nước sạch phục vụ nuôi cá Tầm (đảm bảo vị trí lấy nước cách Đập nước sạch tối thiểu 30m), trong đó phải ưu tiên việc cung cấp nước cho các trường hợp đã được cấp giấy phép khai thác sử dụng nước mặt (theo ý kiến của Sở Tài nguyên &MT tại văn bản số 635/STNMT-KS&TNN ngày 20/3/2023). Sau khi xây dựng phương án, tổ chức làm việc với các hộ nuôi cá Tầm để thông báo, triển khai thực hiện, đảm bảokhông xảy ra khiếu nại, khiếu kiện. Các trường hợp không chấp hành kiên quyết xử lý vi phạm theo quy định.

Giao Phòng Tài nguyên &MT chủ trì, phối hợp với Phòng NN&PTNT căn cứ các quy định hiện hành, nghiên cứu ban hành văn bản (hoặc tham mưu UBND huyện ban hành) hướng dẫn UBND các xã trong việc quản lý hoạt động nuôi cá Tầm trên địa bàn, đảm bảo việc phát triển nuôi cá theo đúng quy hoạch và định hướng; vừa khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của huyện, đồng thời đảm bảo chấp hành các quy định của pháp luật và ổn định an ninh trật tự tại địa phương./.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích