Hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật liên quan đến việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư

(Xây dựng) – Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Ban quản trị tòa nhà chung cư nhà ở xã hội Hà Tĩnh hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật liên quan đến việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư.

Hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật liên quan đến việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư
Thành viên Ban quản trị nhà chung cư phải là chủ sở hữu và đang sử dụng nhà chung cư đó (ảnh minh họa: Bùi Tiến).

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo đó, tại khoản 2 Điều 103 Luật Nhà ở 2014 quy định đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu mà có từ 20 căn hộ trở lên thì phải thành lập Ban quản trị nhà chung cư. Thành phần Ban quản trị nhà chung cư gồm đại diện các chủ sở hữu nhà chung cư, đại diện chủ đầu tư (nếu có); trường hợp người sử dụng nhà chung cư tham gia Hội nghị nhà chung cư thì thành phần Ban quản trị nhà chung cư có thể gồm cả người sử dụng.

Tại khoản 3 Điều 2 của Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư quy định đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì thành viên Ban quản trị nhà chung cư phải là chủ sở hữu và đang sử dụng nhà chung cư đó; trường hợp người đang sử dụng căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư không phải là chủ sở hữu nếu được chủ sở hữu căn hộ hoặc phần diện tích khác đó ủy quyền tham dự hội nghị nhà chung cư thì có thể được bầu làm thành viên Ban quản trị nhà chung cư.

Do vậy, đề nghị Ban quản trị tòa nhà chung cư nhà ở xã hội Hà Tĩnh đối chiếu trường hợp cụ thể của mình với quy định của pháp luật nêu trên để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Ban quản trị liên hệ với Sở Xây dựng Hà Tĩnh là cơ quan quản lý Nhà nước về nhà ở trên địa bàn để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích