Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần

(Xây dựng) – Người dân không cần trực tiếp đến cơ quan BHXH có thể đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT (đối với người chỉ tham gia BHYT) và giải quyết hưởng BHXH một lần tại bất cứ đâu và thời gian nào bằng hình thức trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công (DVC) quốc gia hoặc Cổng DVC BHXH Việt Nam với các thao tác nhanh chóng, tiện lợi.

Cụ thể, nhằm hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người dân, BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tổ chức tuyên truyền nhằm phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện DVC trực tuyến Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và Giải quyết hưởng BHXH một lần; quán triệt cán bộ nghiệp vụ theo dõi hồ sơ phát sinh, cấp thẻ BHYT, giải quyết chế độ hưởng cho người tham gia kịp thời, đúng quy định.

A. Quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT

I. Trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

Bước 1. Truy cập Cổng DVCBHXH Việt Nam tại địa chỉ: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn, chọn “Đăng nhập”

Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần

Lựa chọn đối tượng đăng nhập là “Cá nhân”, nhập các thông tin: Tài khoản (mã số BHXH), mật khẩu, mã kiểm tra và chọn “Đăng nhập” như màn hình sau:

Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần

Bước 2. Chọn chức năng “ĐÓNG BHXH ĐIỆN TỬ”

Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần

Bước 3. Chọn chức năng “Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT”

Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần

Màn hình hiển thị, yêu cầu kê khai các thông tin như sau:

Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần

Bước 4. Kê khai thông tin

(1) Kê khai thông tin chủ hộ:

Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần

Kê khai đầy đủ các thông tin: Số định danh cá nhân, Họ tên, Ngày sinh và Giới tính.

(2) Kê khai thông tin thành viên hộ gia đình:

Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần

Chọn “Thêm thành viên HGĐ” để thêm thành viên hộ gia đình và Nhập số định danh cá nhân/CCCD của thành viên.

Lưu ý: Nhập đầy đủ số định danh của các thành viên hộ gia đình để được đảm bảo quyền lợi giảm trừ mức đóng.

(3) Chọn số tháng đăng ký, đóng BHYT:

Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần

Sau khi kê khai đầy đủ các thành viên hộ gia đình, lựa chọn số tháng đăng ký, đóng BHYT, nhấn “Xác nhận”. Hệ thống sẽ xác thực thông tin các thành viên hộ gia đình với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:

– Trường hợp thông tin chủ hộ không chính xác; hoặc các thành viên không cùng đăng ký thường trú hoặc không cùng đăng ký tạm trú với chủ hộ, hệ thống sẽ thông báo để người tham gia điều chỉnh, cập nhật lại thông tin.

– Trường hợp xác thực thông tin chủ hộ chính xác và các thành viên trong CSDL quốc gia về dân cư có cùng đăng ký thường trú hoặc tạm trú, hệ thống sẽ kiểm tra thông tin tham gia BHYT, tính toán số tiền phải đóng (sau khi được giảm trừ mức đóng) theo quy định và hiển thị như hình sau:

Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần

(4) Chọn nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu:

Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần

(5) Chọn nơi nhận thẻ BHYT bản giấy:

Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần

(6) Thanh toán:

– Trường hợp cần bổ sung thành viên hộ gia đình hoặc điều chỉnh số tháng đăng ký, đóng BHYT, nhấn chọn “Quay lại” để thực hiện. Trường hợp các thông tin đã chính xác, nhấn chọn “Thanh toán” để tiếp tục, màn hình hiển thị như sau:

Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần

– Chọn ngân hàng thụ hưởng của cơ quan BHXH (nơi nhận tiền thanh toán.

– Chọn “Thanh toán” để tiếp tục. Hệ thống sẽ điều hướng sang Nền tảng thanh toán quốc gia (Payment Platform) như hình dưới:

Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần

– Chọn ngân hàng hoặc trung gian thanh toán (nơi người tham gia đăng ký, đóng có tài khoản) để thực hiện thanh toán. Ví dụ: Chọn ngân hàng SHB qua trung gian thanh toán như màn hình sau:

Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần

– Chọn “Thanh toán”, màn hình hiển thị như sau:

Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần

– Chọn “Tiếp tục” để tiếp tục các bước thanh toán, màn hình hiển thị yêu cầu nhập các thông tin thanh toán:

Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần

– Nhập các thông tin theo hình thức thanh toán của Ngân hàng và chọn “Thanh toán” để tiếp tục

Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần

– Nhập mã OTP (đã được ngân hàng tự động gửi đến số điện thoại của chủ tài khoản). Nhấn “Xác nhận” để thực hiện thanh toán.

Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần

– Thanh toán thành công, hệ thống hiển thị như hình trên. Có thể chọn: “In biên lai” để xem biên lai thanh toán.

– Để xem lại lịch sử giao dịch, tại menu (bên trái), chọn “Tra cứu lịch sử nộp BHXH điện tử/Lịch sử đăng ký tham gia BHYT theo HGĐ”

Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần

II. Thực hiện trên cổng DVC quốc gia

Bước 1. Đăng nhập Cổng DVC quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn bằng tài khoản đã đăng ký.

Bước 2. Tại trang chủ Cổng DVC quốc gia, chọn menu “Dịch vụ công trực tuyến”.

Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần

Chọn cơ quan thực hiện là Bộ ngành và chọn Bảo hiểm xã hội Việt Nam, chọn Tìm kiếm:

Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần

Bước 3. Chọn DVC: “Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT”.

Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần

Chọn “Danh sách dịch vụ công”:

Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần

Chọn DVC Đăng ký đóng, cấp thể BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT trên Cổng dịch vụ công và Chọn “Nộp trực tuyến”

Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần

Bước 4. Cổng DVC quốc gia sẽ điều hướng sang Cổng DVC BHXH Việt Nam để người tham gia thực hiện kê khai, nộp hồ sơ đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT.

Bước 5. Để tiếp tục thực hiện Đăng ký đóng, cấp thể BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT trên Cổng dịch vụ công, người tham gia thực hiện tiếp từ Bước 3, mục 1.

B. Quy trình giải quyết hưởng BHXH một lần

I. Thực hiện trên cổng DVC BHXH Việt Nam

1. Cài đặt công cụ ký số

Bước 1. Tải công cụ ký số

– Truy cập Cổng DVC Bảo hiểm xã hội BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn để tải công cụ hỗ trợ ký số tại mục “Tải ứng dụng/Đăng ký & Kê khai” như sau:

Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần

Chọn một trong 2 lựu chọn sau để cài đặt:

Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần

Bước 2. Cài đặt

– Thực hiện click đúp vào ứng dụng đã tải về tại Bước 1, để bắt đầu cài đặt:

Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần

– Chọn “Tiếp tục” để bắt đầu cài đặt.

Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần

– Chọn “Tiếp tục”:

Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần

– Chọn mục: “Cài đặt”

Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần

– Sau khi cài đặt xong, chọn “Kết thúc” để hoàn thành quá trình cài đặt:

Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần

2. Kê khai, nộp hồ sơ

Lưu ý: Để thực hiện dịch vụ công Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo Quyết định số 422/QĐ-TTG, người tham gia phải có chữ ký số cá nhân và máy tính được cài đặt công cụ hỗ trợ ký số do BHXH Việt Nam cung cấp (được hướng dẫn tại mục 1 nêu trên).

Bước 1: Truy cập Cổng DVC BHXH Việt Nam tại địa chỉ: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn, chọn “Đăng nhập”

Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần

Lựa chọn đối tượng đăng nhập là “Cá nhân”, nhập các thông tin: Tài khoản (mã số BHXH), mật khẩu, mã kiểm tra và chọn “Đăng nhập” như màn hình sau:

Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần

Bước 2: Chọn chức năng “Kê khai hồ sơ”

Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần

Bước 3. Chọn DVC “Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo Quyết định số 422/QĐ-TTg” và chọn “Kê khai”:

Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần

Hệ thống thực hiện xác thực thông tin công dân với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp xác thực thành công sẽ hiển thị thông tin như sau:

Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần

Lưu ý: Người tham gia thực hiện kê khai số năm, số tháng tham gia BHXH và chọn một trong các trường hợp hưởng BHXH một lần:

Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu; Ra nước ngoài để định cư; Đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế; Người lao động phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện hưởng lương hưu và bảo lưu thời gian đóng BHXH; Người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH.

– Lựa chọn hình thức nhận kết quả:

Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần

– Lựa chọn hình thực nhận tiền:

Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần

– Đính kèm giấy tờ theo yêu cầu của từng trường hợp hưởng BHXH một lần:

Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần
Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần
Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần

Bước 4. Chọn mục “Tôi cam kết các nội dung kê khai là chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai và cam kết nộp lại sổ BHXH bản giấy về cơ quan BHXH khi nhận kết quả giải quyết./.” và nhập mã kiểm tra để xác nhận thông tin.

Bước 5. Thực hiện ký số

– Sau khi thực hiện chọn “Xác nhận” tại Bước 4, màn hình hiển thị như sau:

Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần

– Chọn Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số và nhập thông tin tài khoản ký số từ xa. Nếu chữ ký số là hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị thông tin để chọn chứng thư số như sau:

Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần

– Chọn “Đồng ý”, màn hình hiển thị như sau:

Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần

Bước 6. Thực hiện xác thực ký số trên thiết bị di động theo hướng dẫn của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cung cấp giải pháp ký số theo mô hình ký số từ xa (Remote Signing).

Bước 7. Sau khi thực hiện ký số thành công, Cổng DVC BHXH Việt Nam hiển thị thông báo nộp hồ sơ thành công như sau:

Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần

Để xem lại các giấy tờ đã đính kèm thành công, người tham gia chọn chức năng Kê khai hồ sơ, chọn Lịch sử kê khai hồ sơ và chọn Xem:

Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần

Màn hình hiển thị như sau:

Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần

II. Thực hiện trên Cổng DVC Quốc gia

Bước 1. Đăng nhập Cổng DVC quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn bằng tài khoản đã đăng ký.

Bước 2. Tại trang chủ Cổng DVC quốc gia, chọn menu “Dịch vụ công trực tuyến”.

Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần

Chọn cơ quan thực hiện là Bộ ngành và chọn Bảo hiểm xã hội Việt Nam, chọn Tìm kiếm:

Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần

Bước 3. Chọn DVC: “Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần”

Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần

Chọn DVC Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần và Chọn “Nộp trực tuyến”, màn hình hiển thị như sau:

Hướng dẫn thực hiện DVC đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và hưởng BHXH một lần

Bước 4. Cổng DVC quốc gia sẽ điều hướng sang Cổng DVC BHXH Việt Nam để người tham gia thực hiện kê khai, nộp hồ sơ giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Bước 5. Để tiếp tục thực hiện DVC Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần, người tham gia thực hiện tiếp từ Bước 3, Mục 2, Phần I.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích