Hướng dẫn thu thập thông tin về thị trường lao động

Theo dự thảo, các đơn vị chức năng sẽ tiến hành thu thập thông tin về nguồn cung lao động từ lực lượng lao động trong độ tuổi có thể cung ứng cho thị trường lao động trong nước; nhu cầu tuyển dụng, sử dụng lao động của đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam.

Cùng với đó, các bên liên quan sẽ thu thập thông tin về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; thu thập thông tin về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Từ thông tin thu thập, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành phân tích, tổng hợp, đánh giá, lưu trữ làm căn cứ để các ngành, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường lao động, việc làm cho phù hợp với đặc thù của từng ngành, địa phương cũng như quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế.

P.Diệp

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích