Hưng Yên: Sẽ đấu giá 3 điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

(Xây dựng) – Năm 2024, tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường 3 điểm mỏ trên sông Hồng.

Hưng Yên: Sẽ đấu giá 3 điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường
Tổ chức các cuộc đấu giá góp phần bảo vệ khoáng sản, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Theo Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2024, tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đối với 3 điểm mỏ cát trên sông Hồng, trong đó 2 điểm mỏ chưa thăm dò là: Mỏ cát sông Hồng thuộc địa bàn xã Mai Động, huyện Kim Động có khối lượng dự báo khoảng 650.000m3 và mỏ cát sông Hồng thuộc địa bàn phường Hồng Châu và xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên có khối lượng dự báo khoảng 580.000m3; 1 điểm mỏ đã có kết quả thăm dò được phê duyệt, khối lượng 408.915m3.

UBND tỉnh Hưng Yên giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập, trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước đối với các khu vực mỏ đưa ra đấu giá để làm cơ sở tổ chức thực hiện đấu giá; lập, trình UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản; tiếp nhận, xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá; phối hợp với đơn vị đấu giá chuyên nghiệp tổ chức phiên đấu giá theo quy định của pháp luật.

Việc tổ chức các cuộc đấu giá nhằm đổi mới cơ chế trong công tác quản lý về hoạt động khoáng sản, phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường, bảo đảm thực thi đúng quy định của pháp luật về khoáng sản; làm căn cứ pháp lý cho việc cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo quy định trên nguyên tắc bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng, bình đẳng giữa các nhà đầu tư. Quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên, thu hút đầu tư khai thác có hiệu qẩu nguồn tài nguyên khoáng sản, tăng nguồn thu cho ngân sách. Đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; ưu tiên phục vụ các dự án trọng điểm của tỉnh và các dự án khác trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các khu vực khoáng sản được lựa chọn đưa ra đấu giá không vi phạm vùng cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản và phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt; thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản, Luật Khoáng sản và các văn bản dưới luật liên quan.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích