Hưng Yên: 1 dự án nhà ở xã hội có nhu cầu vay gói 120.000 tỷ đồng

(Xây dựng) – Theo văn bản của Sở Xây dựng Hưng Yên, trên địa bàn tỉnh có 1 dự án có nhu cầu vay gói 120.000 tỷ đồng. Đó là dự án Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở thương mại Lạc Hồng Phúc của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Lạc Hồng Phúc. Địa điểm triển khai dự án tại phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Hưng Yên: 1 dự án nhà ở xã hội có nhu cầu vay gói 120.000 tỷ đồng
Một đơn nguyên của dự án nhà ở xã hội Lạc Hồng Phúc đã hoàn thành.

Dự án đã được UBND tỉnh Hưng Yên ra các quyết định chủ trương đầu tư số 17/QĐ-UBND ngày 3/2/2016, số 92/QĐ-UBND ngày 6/11/2019; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC210512 ngày 27/12/2019. Sở Xây dựng Hưng Yên cũng đã ra Thông báo mặt bằng quy hoạch 1/500 số 70/TB-SXD ngày 25/4/2017, điều chỉnh số 158/TB-SXD ngày 6/6/2018. Ngày 14/4/2023, Sở Xây dựng Hưng Yên cấp các Giấy phép xây dựng số 04/GPXD-SXD, 06/GPXD-SXD, 07/GPXD-SXD cho 3 toà CT3A, CT3B và CT3C.

Dự án có tổng diện tích xây dựng 23.944m2. Năm 2022, chủ đầu tư đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 3 đơn nguyên (CT1A, CT1B và CT2) với 649 căn hộ, tổng diện tích sàn 47.794m2. Quý II/2023, chủ đầu tư khởi công xây dựng tiếp 3 nguyên đơn là CT3A, CT3B và CT3C với 495 căn hộ, tổng diện tích sàn là 36.633m2.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 686 tỷ đồng, trong đó chủ đầu tư có nhu cầu vay 242 tỷ đồng từ gói tín dụng 120.000 tỷ đồng.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích