HoREA đính chính nội dung kiến nghị tại khoản 7 Điều 126 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

(Xây dựng) – Vừa qua, HoREA vừa có Văn bản số 04a/2024/CV-HoREA về việc xin được biên tập lại nội dung kiến nghị tại khoản 7 Điều 126 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định về đấu thầu dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư.

HoREA đính chính nội dung kiến nghị tại khoản 7 Điều 126 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
HoREA đính chính nội dung kiến nghị tại khoản 7 Điều 126 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (Ảnh minh họa: T/L).

Theo đó, ngày 07/01/2024, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) đã gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền Văn bản số 04/2024/CV-HoREA ngày 07/01/2024 “V/v Kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định về đấu thầu dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư và đề nghị giữ lại quy định về Quỹ phát triển đất của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)”.

Do lỗi biên tập nên nội dung kiến nghị tại phần cuối của khoản 7 Điều 126 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bị thiếu cụm từ “đã giải phóng mặt bằng” trong cụm từ “Đối với trường hợp đấu thầu dự án có sử dụng đất đã giải phóng mặt bằng thì…”, nên Hiệp hội xin được biên tập lại nội dung khoản 7 Điều 126 để đảm bảo tính chính xác, như sau:

“7. Trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu thầu, UBND cấp có thẩm quyền phải thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giao đất, cho thuê đất đối với nhà đầu tư trúng đấu thầu. Nhà đầu tư trúng đấu thầu có trách nhiệm ứng vốn để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Quá thời hạn 03 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà nhà đầu tư không ứng đủ vốn để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hủy kết quả trúng đấu thầu. Trường hợp chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực tế phát sinh không vượt quá 20% chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong hồ sơ dự thầu của nhà đầu tư trúng thầu thì nhà đầu tư trúng đấu thầu có trách nhiệm ứng vốn đối với phần chi phí phát sinh này để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với trường hợp đấu thầu dự án có sử dụng đất đã giải phóng mặt bằng thì trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu thầu, UBND cấp có thẩm quyền phải giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư trúng thầu”.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích