Hoàng Mai (Hà Nội): Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị

(Xây dựng) – Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Hoàng Mai, UBND quận Hoàng Mai đã tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị trên địa bàn quận năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Hoàng Mai (Hà Nội): Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị
Trụ sở Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai (ảnh: Hà Trần).

Năm 2023, UBND quận đã ban hành 05 Kế hoạch và hơn 60 văn bản chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự văn minh đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn. UBND quận đã chỉ đạo UBND 14 phường thường xuyên tuyên truyền các kế hoạch, văn bản của Thành phố và UBND quận về tuyên truyền văn minh đô thị. Yêu cầu các phường xác định rõ các đối tượng, đơn vị cần tập trung để tuyên truyền, đưa nội dung tuyên truyền vào nội dung hoạt động của các trường học, cơ sở đào tạo. Phát động học sinh thi đua giữ gìn đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường ở khu dân cư, trường học, nơi công cộng; có ý thức phát hiện và phản ánh tới cơ quan chức năng. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các trường học trong việc thực hiện các quy định về trật tự văn minh đô thị, an toàn giao thông với nhiều nội dung, hình thức phong phú, sinh động, thiết thực như sử dụng máy chiếu để chiếu các tài liệu, tư liệu về văn minh đô thị, an toàn giao thông… Tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh trên các tuyến phố chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng.

Đồng thời, cập nhật các tin, bài về văn minh đô thị, công tác vệ sinh môi trường và các hoạt động duy trì đảm bảo trật tự văn minh đô thị năm 2023. Nêu gương các điển hình tại tổ dân phố khu dân cư làm tốt công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, không lấn chiếm lòng đường, hè phố. Ngoài ra, lực lượng Công an phường, đội dân phòng tự quản các phường tổ chức tuần tra 03 lần/ngày với mục đích tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh bày bán hàng hóa, để xe đúng nơi quy định.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích