Hoằng Hoá (Thanh Hoá): Thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Hoằng Hoá (Thanh Hoá): Thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Ngay sau khi về đích huyện NTM năm 2019, Hoằng Hóa đã chỉ đạo quyết liệt, huy động mọi nguồn lực cũng như phát huy tinh thần đoàn kết trong cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân nhằm hiện thực hóa mục tiêu XDNTM kiểu mẫu

Đạt được tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM) đã khó, giữ vững tiêu chí này càng khó hơn. Xác định rõ điều này, thời gian qua huyện Hoằng Hóa đã tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường, từng bước làm thay đổi những thói quen xấu của người dân gây ảnh hưởng đến môi trường. Trong đó, tập trung quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kết luận số 2073-KL/TU ngày 7/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với mục tiêu ngăn ngừa, hạn chế, khắc phục ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường; cải thiện và từng bước nâng cao chất lượng môi trường; kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, hằng năm, huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, đơn vị, địa phương tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới”, “Ngày nước thế giới”, “Giờ trái đất”, tuần lễ “Nước sạch và vệ sinh môi trường”… nhằm tạo phong trào cũng như những hành động thiết thực của các tầng lớp Nhân dân về giữ gìn và bảo vệ môi trường sống.

Theo chia sẻ của đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hoằng Hóa, các hoạt động trên khi được phát động đều thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia và đạt nhiều kết quả tích cực. Ví như hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới” năm 2023, các xã, thị trấn đều ra quân làm vệ sinh tại các thôn, xóm, công sở, trường học, bệnh viện, đơn vị doanh nghiệp, qua đó thu gom và xử lý hàng trăm tấn rác thải. Ngoài ra, chính quyền các địa phương, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện thường xuyên phát động Nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia chỉnh trang đường làng ngõ xóm, xây dựng các công trình nước sạch, nhà vệ sinh đúng tiêu chuẩn.

Cùng với nhiệm vụ trên, để giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong XDNTM, huyện đặc biệt chú trọng đến hoạt động thu gom, xử lý rác thải. Thống kê cho thấy, hiện tại 37/37 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hoằng Hóa đã có phương án thu gom, ký kết hợp đồng với các đơn vị, doanh nghiệp thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Tỷ lệ thu gom rác thải tại các xã, thị trấn đạt 98%. Đặc biệt, huyện đã thực hiện và duy trì hiệu quả mô hình “Xử lý chất thải rắn sinh hoạt hữu cơ làm phân bón vi sinh quy mô hộ gia đình” ở 37 xã, thị trấn; đồng thời trang bị được 62.689 thùng đựng rác các loại. Kết quả này đã góp phần nâng cao nhận thức người dân về phân loại, tận dụng những rác thải nhóm hữu cơ để làm thức ăn chăn nuôi, phân bón hữu cơ, góp phần làm giảm lượng rác thải thu gom hàng ngày.

tm-img-alt
Tính đến hết năm 2023, toàn huyện Hoằng Hoá có 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (Hoằng Lộc, Hoằng Thái); 7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Hoằng Lộc, Hoằng Đồng, Hoằng Thái, Hoằng Xuân, Hoằng Tiến, Hoằng Giang, Hoằng Tân); 75 thôn, phố kiểu mẫu. Ảnh minh hoạ

Qua rà soát, thống kê trong năm 2023 toàn huyện có 26.993/62.427 hộ thực hiện phân loại rác tại nguồn, chiếm tỷ lệ 43,24%. Theo đánh giá từ ngành chức năng, đến thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện không có các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tuy nhiên, UBND huyện vẫn thường xuyên chỉ đạo phòng, ban chuyên môn, các xã, thị trấn kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các cơ sở sản xuất, chăn nuôi, chế biến có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn nhằm siết chặt quản lý cũng như nâng cao ý thức, hiệu quả bảo vệ môi trường trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả tiêu chí môi trường trong XDNTM kiểu mẫu, NTM nâng cao trên địa bàn huyện. Tính đến hết năm 2023, toàn huyện có 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (Hoằng Lộc, Hoằng Thái); 7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Hoằng Lộc, Hoằng Đồng, Hoằng Thái, Hoằng Xuân, Hoằng Tiến, Hoằng Giang, Hoằng Tân); 75 thôn, phố kiểu mẫu.

Tuy đã đạt được nhiều kết quả tích cực, song, theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM huyện, trong quá trình thực hiện tiêu chí môi trường, huyện vẫn gặp không ít khó khăn, vướng mắc như: Khả năng lưu chứa rác của thùng sơn tái chế không cao, dẫn đến để rác ra ngoài gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường. Trên địa bàn huyện có 2 khu xử lý rác thải, trong đó chỉ có 1 khu xử lý rác thải sinh hoạt có công suất tối đa 20 – 22 tấn/ngày, đêm (lò đốt Hoằng Trường) đáp ứng được 23 – 30% khối lượng phát thải hằng ngày trên địa bàn huyện, còn lại khoảng 70 – 77% đang được các đơn vị liên hệ để chở đi các khu vực ngoài huyện dẫn tới chi phí cao, không chủ động (do phụ thuộc nơi xử lý). Cùng với đó, nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, ý thức về bảo vệ môi trường trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người dân chưa cao; lãnh đạo một số địa phương vẫn chưa quyết liệt trong việc thu gom, xử lý rác thải; chưa có sự giám sát chặt chẽ…

Từ những khó khăn, hạn chế trên đòi hỏi huyện Hoằng Hóa phải huy động sự vào cuộc tích cực hơn nữa của các cấp chính quyền, ngành chức năng, cộng đồng doanh nghiệp và tầng lớp Nhân dân trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường nói chung, thực hiện tiêu chí môi trường trong XDNTM nói riêng, góp phần hoàn thành mục tiêu đặt ra trong năm 2024 là toàn huyện có thêm 5 xã NTM nâng cao, 4 xã NTM kiểu mẫu và 20 thôn đạt chuẩn kiểu mẫu.

Ngọc Anh (T/h)

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích