Hoàn thiện, nâng cấp hệ thống thông tin không gian địa lý

(TN&NT) – Sáng 23/11, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phối hợp với Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Hội Trắc địa – Bản đồ – Viễn thám Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học và công nghệ toàn quốc

Nguồn: Báo TN&MT

Bạn cũng có thể thích