Hoàn thiện chính sách về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

(Xây dựng) – Ngày 01/4/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, nhằm tháo gỡ một số tồn tại, khó khăn vướng mắc trong phát triển nhà ở xã hội trong thời gian qua. Dự kiến cuối quý II/2021, Bộ Xây dựng sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 49/2021/NĐ-CP. Như vậy, chính sách về phát triển và quản lý nhà ở xã hội đã và đang dần được hoàn thiện.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích