Hòa Bình: Thêm 7 xã đạt chuẩn NTM, 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao

(Xây dựng) – Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021-2025 vừa tổ chức bỏ phiếu xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2023.

Hòa Bình: Thêm 7 xã đạt chuẩn NTM, 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao
Tỉnh Hòa Bình xây dựng NTM gắn liền với quy hoạch và phát triển đô thị.

Tại Hội nghị, Hội đồng thẩm định đã tổng hợp báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt tiêu chí NTM của 7 xã phấn đấu về đích năm 2023 gồm: Văn Nghĩa (Lạc Sơn); Đa Phúc (Yên Thuỷ); Độc Lập (thành phố Hòa Bình) Thung Nai (Cao Phong); Nhân Mỹ (Tân Lạc); Đông Bắc, Vĩnh Tiến (Kim Bôi) và 3 xã phấn đấu NTM nâng cao là Nhuận Trạch (Lương Sơn), Phú Lai (Yên Thủy) và xã Hòa Bình (thành phố Hòa Bình).

Đánh giá chung về kết quả thực hiện của 7 xã đạt 19 tiêu chí cho thấy các xã đã tập trung cao nhất cho phát triển sản xuất, ưu tiên phát triển sản phẩm hàng hóa chủ lực, nhân rộng các mô hình sản xuất đang hoạt động hiệu quả, phát triển các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ. Đến nay, thu nhập bình quân các xã đạt 43,46 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 11,9%. Hạ tầng được xây dựng theo quy hoạch NTM. Hệ thống chính trị được củng cố vững chắc. Tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM của các xã trên 1.800 tỷ đồng.

Đối với 3 xã đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023, trên cơ sở báo cáo thẩm định của các sở, ngành, đơn vị của tỉnh phụ trách, thẩm định các chỉ tiêu, tiêu chí xã NTM nâng cao năm 2023, có 2 xã Nhuận Trạch, Phú Lai đã đạt 19/19 tiêu chí. Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu đối với các xã được đề nghị thẩm định xét, công nhận đạt chuẩn NTM mới, NTM nâng cao năm 2023. Kết quả, 100% thành viên Hội đồng thẩm định bỏ phiếu công nhận 7 xã đạt chuẩn NTM, 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích