“Hô biến” rau tiêu chuẩn VietGAP trong siêu thị: Xử phạt thế nào?

“Hô biến” rau tiêu chuẩn VietGAP trong siêu thị: Xử phạt thế nào?

Lợi dụng người dân thích lựa chọn thực phẩm sạch, an toàn, một số công ty đã đi gom rau ở chợ, dán nhãn VietGAP để bán cho các hệ thống phân phối.

 

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More