Hiếm… quý

Hiếm… quý

Cả đời lặn lội thung sâu//Vạt rừng xanh thẫm một màu Trường Sơn…

tm-img-alt
Ảnh ST

Cả đời lặn lội thung sâu
Vạt rừng xanh thẫm một màu Trường Sơn
Hỏi rằng ai có thấy không?
Bốn mươi năm lẻ đừng hòng gặp nha

Tinh khôn là tính trời cho
Lại thêm bom, đạn, đốt lò, phát nương
Vậy nên con vật thân thương
Đã vào sách đỏ(*) bốn phương kiếm tìm

May mà bẫy ảnh(**) quay phim
Đã tìm ra thú quí hơn vàng ròng
Năm châu vui sướng vô cùng
Một loài hoang dã tưởng chừng đi tong

Hôm nay định vị “vàng ròng”
Bảo tồn gen quí ước mong bao người
Giang sơn đất nước của tôi
Người người sát cánh để rồi giữ nguyên

Môi sinh cùng với tài nguyên
Chính là sự sống đi liền nhân gian

P/s: (*) Sách đỏ (sách bảo vệ động thực vật rừng quí hiếm)
(**) Bẫy ảnh (gắn camera bí mật vào những nơi có khả năng động vật hoang dã hoạt động)

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích