Hệ thống thông quan điện tử hoạt động bình thường trở lại

Hệ thống thông quan điện tử hoạt động bình thường trở lại- Ảnh 1.
Đến 00:00 ngày 25/11/2023 Hệ thống VNACCS/VCIS đã hoạt động bình thường.

Tổng cục Hải quan cho biết, trước đó, cơ quan này nhận được được phản ánh của một số doanh nghiệp liên quan đến hoạt động của hệ thống thông quan tự đồng và cơ chế một của quốc gia (VNACCS/VCIS), gây ảnh hưởng đến quá trình thông quan hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu.

Ngay sau khi nhận được phản ánh của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đã khẩn trương xác định nguyên nhân, tổ chức làm việc với các doanh nghiệp có liên quan để đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống VNACCS/VCIS, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Trên cơ sở làm việc với các doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đã triển khai các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ. Theo đó, đến 00:00 ngày 25/11/2023 Hệ thống VNACCS/VCIS đã hoạt động bình thường.

Theo Báo Chính phủ

Nguồn: Báo doanhnghiepthuonghieu

Bạn cũng có thể thích