Hệ thống BHXH: Toàn Ngành tập trung mọi nhiệm vụ, quyết tâm ‘về đích’ năm 2023

Tại cuộc họp, qua đánh giá của lãnh đạo Ngành và báo cáo của lãnh đạo các đơn vị chuyên môn, toàn Ngành cơ bản tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách, giải quyết đúng, đủ, kịp thời các chế độ BHXH, đảm bảo quyền lợi người lao động. Trong đó triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả quỹ BHYT, đảm bảo chi đúng, chi đủ, phục vụ kịp thời các hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân và đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT.

Bên cạnh đó, toàn Ngành tích cực phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc tham gia xây dựng, sửa đổi các dự thảo Luật, văn bản liên quan trong việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT như: Luật BHXH (sửa đổi); Luật BHYT (sửa đổi); tích cực triển khai Nghị định 75 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 146 của Chính phủ…

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia; đôn đốc thu, giảm tiền chậm đóng BHXH, BHYT. Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đưa chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT vào Nghị quyết của HĐND các cấp được thực hiện tích cực; đồng thời giao chỉ tiêu phát triển người tham gia đến cấp huyện, cấp xã. Chủ động tham mưu kế hoạch, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu được giao về độ bao phủ BHXH, BHYT.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh chủ trì cuộc họp lãnh đạo Ngành mở rộng.

Công tác truyền thông được thực hiện kịp thời, đặc biệt là những vấn đề “nóng” được Quốc hội và dư luận quan tâm. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, giảm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp; Triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 06).

Chủ động tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, triển khai các quy định thanh tra chuyên ngành đóng theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt; tiếp tục tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý vi phạm về BHXH, BHYT, BHTN.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối, định hướng, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về chính sách BHXH, BHYT; tích cực phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành trong xây dựng, hoàn thiện và triển khai các Luật liên quan đến nhiệm vụ của Ngành trong thời gian tới. Đồng thời rà soát lại tất cả công việc, nhiệm vụ được giao từ đầu năm đến nay, tránh tồn đọng kéo dài.

Về các nhiệm vụ cụ thể, Tổng Giám đốc đề nghị quyết liệt hơn nữa trong công tác thu và phát triển người tham gia trong tháng còn lại của năm 2023, trong đó bám sát kịch bản phù hợp với tình hình chung của từng địa phương, thực hiện đồng bộ các giải pháp như vận động người dân, người lao động; đôn đốc thu, nợ. Các chỉ tiêu chủ yếu về độ bao phủ BHXH, BHTN, BHYT cần hoàn thành, nhất là độ bao phủ BHYT. Số thu BHXH, BHYT, BHTN cần đạt và vượt kế hoạch được giao; phấn đấu giảm số nợ theo chỉ tiêu được giao của lãnh đạo Ngành.

Đặc biệt, quyết liệt đôn đốc các đơn vị còn chậm đóng, nợ đóng, tiến hành thanh tra đột xuất, thanh tra thường xuyên nhằm giảm nợ.Truyền thông sâu rộng lợi ích các chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước. Ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ cần tích cực đẩy mạnh, đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi số, hiện đại hóa toàn Ngành, bắt kịp xu thế và tốc độ phát triển CNTT trong nước và quốc tế.

Toàn cảnh cuộc họp.

Tổng Giám đốc cũng đề nghị sớm hoàn thành kịch bản và triển khai hiệu quả chương trình Tết ấm, tặng sổ BHXH và thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, qua đó phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của công chức, viên chức, người lao động trong Ngành và lan tỏa tinh thần nhân văn, nhân đạo, chia sẻ của chính sách BHXH, BHYT sâu rộng trong cộng đồng.

Về dự án trụ sở mới của Ngành, Tổng Giám đốc đề nghị BQL Dự án và các đơn vị liên quan thực hiện công việc theo đúng kế hoạch, đạt tiến độ đề ra, qua đó đảm bảo về thời gian và chất lượng môi trường công tác cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động.

PV

Nguồn: Tạp chí điện tử chất lượng Việt Nam

Bạn cũng có thể thích