HĐND thành phố Hải Phòng giám sát công tác bảo vệ môi trường tại quận Dương Kinh

(Xây dựng) – Ngày 18/10, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố Hải Phòng do ông Phạm Quốc Ka, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố làm Trưởng đoàn thực địa kiểm tra và làm việc với UBND quận Dương Kinh về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn.

HĐND thành phố Hải Phòng giám sát công tác bảo vệ môi trường tại quận Dương Kinh
Toàn cảnh cuộc làm việc.

Thông tin tại cuộc làm việc, đại diện UBND quận Dương Kinh cho biết, trên địa bàn quận có 2 sông chạy qua gồm sông He, sông Đa Độ; quận đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ về bảo vệ nguồn nước đối với 2 sông này, vì đây là nguồn cung cấp nước ngọt cho các nhà máy xử lý nước cấp sinh hoạt cho thành phố, quận Đồ Sơn và nhân dân trên địa bàn. Không có các hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản, có hoạt động sản xuất của ngành sản xuất của một số ngành như sản xuất các sản phẩm nhựa; các đơn vị này đã đầu tư thiết bị đồng bộ, khép kín để dẫn nạp nguyên liệu để kiểm soát, giảm thiểu bụi, hơi phát tán ra ngoài môi trường.

Toàn quận hiện có 121 tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ; hoạt động trong các lĩnh vực da giầy, may mặc và gia công, sản xuất các sản phẩm khác nên chất thải phát sinh chủ yếu là chất thải rắn công nghiệp (chất thải ngành may mặc, da giầy), nếu các chất thải này không được kiểm soát và xử lý sẽ là nguồn gây ô nhiễm môi trường nước, không khí và ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng.

HĐND thành phố Hải Phòng giám sát công tác bảo vệ môi trường tại quận Dương Kinh
Đoàn công tác khảo sát thực tế một số khu vực có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn quận.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số Công ty nằm gần khu dân cư nên tiềm ẩn nguy cơ về ô nhiễm môi trường; môi trường không khí đang có xu hướng bị chịu ảnh hưởng từ nguồn gây ô nhiễm bụi do nhu cầu về xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn quận đang phát triển. Cùng với đó là chất thải từ hoạt động y tế là mầm mống ủ bệnh lây nhiễm cho con người nếu không sớm có biện pháp xử lý phù hợp; rác thải đô thị cũng đang có xu hướng tăng do tăng dân số cơ học…

Tại cuộc làm việc, UBND quận kiến nghị thành phố phê duyệt quy hoạch và cấp kinh phí thực hiện xây dựng ga thu gom, trạm tập kết rác thải trên địa bàn quận; đầu tư kinh phí thực hiện các nhiệm vụ về công tác tuyên truyền, phân loại chất thải rắn sinh hoạt đầu nguồn; các nhiệm vụ khác về công tác bảo vệ môi trường trong đó có kinh phí xây dựng các công trình, hệ thống thu gom, dẫn thoát nước thải và khu xử lý nước thải tập trung của quận.

Qua đi khảo sát thực tế và nghe báo cáo, Đoàn giám sát đánh giá, thời gian quan, UBND quận đã tổ chức triển khai, tuyên truyền, quán triệt tới các phòng, ban, đơn vị, các phường, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ và toàn thể nhân dân về Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, năm 2020. Đến nay nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường của các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn và nhân dân đã có nhiều chuyển biến. Nước thải sản xuất, sinh hoạt đã được các đơn vị, doanh nghiệp thu gom vào các hệ thống bể xử lý đạt chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt.

Cùng với đó, Đoàn giám sát đề nghị UBND quận tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên, cộng đồng dân cư về ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; tăng cường vai trò quản lý về việc giám sát công tác chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về bảo vệ môi trường… Các kiến nghị của UBND quận, Đoàn giám sát ghi nhận, tiếp thu để báo cáo HĐND thành phố và các cấp có thẩm quyền.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích