Hậu Giang trao kinh phí hỗ trợ cho 27 viên chức hoạt động nghệ thuật

Hậu Giang trao kinh phí hỗ trợ cho 27 viên chức hoạt động nghệ thuật

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hậu Giang vừa tổ chức trao tiền hỗ trợ cho 27 viên chức hoạt động nghệ thuật trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Thực hiện theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ, về việc hỗ trợ các viên chức hoạt động nghệ thuật bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19.

Cụ thể, để được hỗ trợ, các viên chức hoạt động nghệ thuật phải đủ các điều kiện là đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV; làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật (không bao gồm các đơn vị lực lượng vũ trang). Đồng thời, phải tạm dừng lao động từ 15 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19.

21

Đợt đầu tiên có 27 viên chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật được trao hỗ trợ, 10 trường hợp còn lại sẽ trao đợt tiếp theo. 

Qua rà soát của ngành, Sở có 37 viên chức, người lao động đủ điều kiện được hưởng trợ cấp, trong đó có 27 viên chức hoạt động nghệ thuật và 10 hướng dẫn viên du lịch.

Đợt đầu tiên, có 27 viên chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, nhận hỗ trợ, mỗi suất là 3.710.000 đồng.

Việc trao kinh phí được tổ chức đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch đã kịp thời hỗ trợ, động viên viên chức cố gắng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống gia đình.

 
Bạn cũng có thể thích