Hậu Giang giao đất để thực hiện khu tái định cư phục vụ dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông

Ngày 8/11, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ký quyết định 1928/QĐ-UBND, về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh để thực hiện dự án: Khu tái định cư thị trấn Ngã Sáu phục vụ Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025.

Cụ thể, diện tích đất được giao là 21.017,7m2, tại ấp Tân Hưng, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành. Trong đó, mục đích sử dụng đất: đất ở đô thị 11.178,2m2; đất công viên, cây xanh: 1.303,8m2; đất thủy lợi (khu xử lý nước thải): 319,0m2; Đất giao thông 8.216,7m2.

Vị trí ranh giới khu đất được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 282-2023 thị trấn Ngã Sáu được Công ty TNHH Đo đạc Bản đồ Tín Phát đo vẽ ngày 8/8/2023 và được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định ngày 15/8/2023. Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày ban hành quyết định giao đất

Tổng mặt bằng Khu tái định cư TT Ngã Sáu – giai  đoạn 2. ảnh minh họa

Đồng thời, UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có) theo đúng quy định; kê khai diện tích đất trồng lúa (nếu có) gửi Sở Tài nguyên và Môi trường theo đúng quy định.

Sau khi được cơ quan có thẩm quyền giao đất để thực hiện dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh có trách nhiệm thực hiện dự án theo đúng quy định, sử dụng đất không để bị lấn chiếm, thực hiện thủ tục về môi trường, xây dựng… theo đúng quy định.

Chủ đầu tư báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường về quản lý, sử dụng đất và tiến độ thực hiện dự án trong thời hạn 12 tháng tính từ ngày được UBND tỉnh ban hành quyết định giao đất. Sau khi hoàn thành dự án, chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng có liên quan bàn giao cho UBND huyện Châu Thành để lập thủ tục bố trí tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân theo đúng đối tượng, mục tiêu đầu tư xây dựng của dự án đã được phê duyệt.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao giao Sở Tài nguyên và Môi trường, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có) theo đúng quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Châu Thành xác nhận diện tích đất trồng lúa cung cấp cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh để thực hiện nghĩa vụ nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa (nếu có) theo đúng quy định.

Cơ quan này phối hợp Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính thông báo cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh nộp nghĩa vụ tài chính, phí, lệ phí và tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa (nếu có) theo đúng quy định.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức bàn giao đất trên thực địa cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh theo quy định; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chuyển thông tin địa chính, thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định./.

Nguồn: Realtimes.vn
Bạn cũng có thể thích