Hậu Giang: Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Vị Thanh đạt 79,55% tổng giá trị xây lắp

(Xây dựng) – Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Thông báo số 166/TB-VP.UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Hòa tại cuộc họp về tiến độ thực hiện dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Hậu Giang: Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh đạt 79,55% tổng giá trị xây lắp
Một góc thành phố Vị Thanh.

Theo đó, dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang có tổng mức đầu tư khoảng 1.015.466 triệu đồng, trong đó nguồn vốn vay ODA khoảng 570.000 triệu đồng, vốn đối ứng khoảng 445.466 triệu đồng. Đến nay, khối lượng đạt khoảng 355.000/446.240 triệu đồng, tương đương 79,55% so với tổng giá trị xây lắp theo hợp đồng.

Ngày 16/11/2023, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Hòa đã chủ trì cuộc họp về tiến độ thực hiện dự án: Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Cùng tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện dự án theo Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Sau khi nghe UBND thành phố Vị Thanh báo cáo và ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Hòa kết luận: Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang có tổng mức đầu tư khoảng 1.015.466 triệu đồng, trong đó nguồn vốn vay ODA khoảng 570.000 triệu đồng, vốn đối ứng khoảng 445.466 triệu đồng, thời gian thực hiện dự án từ năm 2018 – 28/6/2024. Dự án có 06 gói thầu xây lắp, giá trị thực hiện đến nay khối lượng đạt khoảng 355.000/446.240 triệu đồng, tương đương 79,55% so với tổng giá trị xây lắp theo hợp đồng. Trong đó, gói thầu xây dựng đường Nguyễn Huệ nối dài đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng (giá trị 45,9 tỷ đồng); gói thầu Mở rộng đường giao thông 1/5 đạt 93,44%; các gói thầu Nâng cấp Khu Lia 1, Lia 3 đạt 85,16%; Lia 2, Lia 7 đạt 91,47%; Cải tạo kênh Cái Nhúc và xây dựng hồ Tam Giác có khối lượng đạt 84,18%, Cải tạo Kênh 62 đạt 58,34%. Tổng giải ngân dự án đến nay: 818.697 triệu đồng/947.128 triệu đồng (đạt 86,4%), trong đó, vốn ODA: 377.682 triệu đồng/504.936 triệu đồng (đạt 74,8%); vốn đối ứng: 441.016 triệu đồng/442.192 triệu đồng (đạt 99,7%). Nhìn chung, UBND thành phố Vị Thanh tổ chức quản lý dự án đảm bảo theo đúng quy định, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư có quan tâm chỉ đạo…

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng, lập phương án mặt bằng, kiểm kê, kiểm đếm chậm; bố trí tái định cư chưa đồng bộ, chưa kịp thời; Công tác tham mưu phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư ban đầu của dự án chưa sát với thực tế làm vượt tổng mức đầu tư 180 tỷ đồng; Việc đề xuất các hạng mục phát sinh để thực hiện chi phí dôi dư của dự án chậm; phối hợp với Sở, ngành tỉnh chưa chặt chẽ, chưa kịp thời ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án; Tiến độ thi công xây dựng của một số gói thầu đã giao mặt bằng, không ảnh hưởng đến công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư triển khai quá chậm; Nhà thầu thi công bố trí nhân lực, vật tư, thiết bị chưa đảm bảo; giá trị giải ngân vốn ODA năm 2023 đạt rất thấp (12,1%).

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Hòa đề nghị UBND thành phố Vị Thanh thực hiện: Lập kế hoạch tiến độ chi tiết cụ thể cho từng gói thầu, từng hạng mục công việc thi công xây dựng từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 hoàn thành đưa vào sử dụng. Làm việc cụ thể với các nhà thầu, yêu cầu có cam kết triển khai hoàn thành công việc theo tiến độ. Nếu chậm trễ theo cam kết, đề nghị xử phạt hợp đồng theo quy định. Đối với gói thầu hết thời gian thực hiện hợp đồng, khi trình gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng, phải có biên bản làm việc cụ thể với nhà thầu chính xác định nguyên nhân.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn được giao. Quản lý chặt chẽ chất lượng công trình, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật; chủ động liên hệ các Sở, ngành có liên quan để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định. Tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng để giao cho đơn vị thi công triển khai thực hiện các hạng mục còn lại; Ưu tiên giải quyết các khiếu nại của người dân theo quy định; Rà soát quy định về điều chỉnh hợp đồng để triển khai thực hiện theo đúng quy định. Đồng thời, đề xuất kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện dự án. Rà soát cơ sở pháp lý quy định giữa Việt Nam và Ngân hàng Thế giới về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để triển khai thực hiện theo đúng quy định. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát kế hoạch vốn từ khởi công dự án đến nay, công tác chuyển tiếp nguồn vốn ODA, công tác gia hạn thời gian hiệp định vay tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thực hiện theo đúng quy định. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải cùng các đơn vị có liên quan về thỏa thuận đấu nối ra đường 1/5. Hoàn chỉnh báo cáo tổng thể chung cho dự án. Trong đó bổ sung báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Hiệp định vay và Nghị quyết chủ trương đầu tư của dự án, khối lượng thực hiện còn lại, thời gian hoàn thành dự án… báo cáo Thường trực UBND tỉnh trong tháng 11/2023 để UBND tỉnh báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh.

Đồng thời, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường ưu tiên xử lý văn bản khiếu nại của người dân để triển khai thực hiện hoàn thành dự án. Đề nghị Quỹ đầu tư phát triển tỉnh sớm thi công hoàn thành dự án: Khu tái định cư thành phố Vị Thanh (giai đoạn 1) để giao nền tái định cư cho người dân.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích