Hàng quán, taxi Hà Nội đông khách trong ngày đầu hoạt động trở lại

Hàng quán, taxi Hà Nội đông khách trong ngày đầu hoạt động trở lại

Từ 6 giờ sáng ngày 14/10, Thành phố Hà Nội cho phép nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi) được phép kinh doanh, phục vụ tại chỗ, xe buýt, xe taxi được hoạt động theo công suất và hướng tuyến.

Video: Hàng quán, xe taxi đông khách trong ngày đầu hoạt động trở lại

Bạn cũng có thể thích