Hàng nghìn thanh niên hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm diện rộng ở Hà Nội

Hàng nghìn thanh niên hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm diện rộng ở Hà Nội

MTĐT –  Thứ ba, 14/09/2021 09:11 (GMT+7)

Thành đoàn Hà Nội đã cùng với các cấp kêu gọi và nhận được sự đóng góp tích cực của gần 18 nghìn đoàn viên, thanh niên Thủ đô tham gia phục vụ tại gần 1 nghìn điểm tiêm chủng ở 579 xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Trong đợt tình nguyện cao điểm tham gia hỗ trợ công tác tiêm chủng và xét nghiệm diện rộng này, Thành đoàn Hà Nội đã cùng với các cấp kêu gọi và nhận được sự đóng góp tích cực của gần 18 nghìn đoàn viên, thanh niên Thủ đô tham gia phục vụ tại gần 1 nghìn điểm tiêm chủng ở 579 xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Hàng nghìn thanh niên hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm diện rộng ở Hà Nội.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích
Để lại một bình luận