Hàng loạt vi phạm trong khai thác khoáng sản của Công ty Cổ phần Gạch Trường Sơn Bắc Giang

(Xây dựng) – Trong quá trình khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, Công ty Cổ phần Gạch Trường Sơn Bắc Giang đã có hành vi khai thác vượt công suất, vượt ranh giới cho phép. Doanh nghiệp này đã bị UBND tỉnh Bắc Giang xử phạt số tiền 240 triệu đồng.

Hàng loạt vi phạm trong khai thác khoáng sản của Công ty Cổ phần Gạch Trường Sơn Bắc Giang
Theo đó, Công ty Cổ phần Gạch Trường Sơn Bắc Giang được UBND tỉnh Bắc Giang cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 374/QĐ-UBND ngày 11/6/2019, tại khu vực xã Yên Lư, huyện Yên Dũng.

Qua quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang xác định, thời gian qua, công ty này đã vi phạm khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (đất pha cát làm vật liệu san lấp) không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp vượt công suất được phép khai thác hàng năm nêu trong giấy phép từ 25% đến dưới 50%.

Cụ thể, năm 2022, Công ty Cổ phần Gạch Trường Sơn Bắc Giang đã khai thác 10.533m3 đất pha cát làm vật liệu san lấp (trữ lượng địa chất), vượt công suất được phép khai thác là 2.533m3 (=10.533m3 – 8.000m3), tương ứng 31,6%.

Ngoài ra, công ty này còn khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (đất sét làm gạch, ngói) có tổng diện tích vượt ra ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác (theo bề mặt) vượt từ 0,1ha đến dưới 0,5ha (thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh). Cụ thể: Năm 2023, Công ty Cổ phần Gạch Trường Sơn Bắc Giang đã khai thác vượt ra ngoài phạm vi ranh giới được cấp phép khai thác với diện tích 1.855m2, độ sâu 1,41m, trữ lượng khai thác 2.616m3 đất sét làm gạch, ngói (trữ lượng địa chất).

Với các hành vi nêu trên, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định xử phạt đối Công ty Cổ phần Gạch Trường Sơn Bắc Giang số tiền 240 triệu đồng. Ngoài ra, Công ty Cổ phần Gạch Trường Sơn Bắc Giang phải nộp lại số lợi bất hợp pháp gần 120 triệu đồng.

Bên cạnh đó, công ty này cũng phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả thực hiện biện pháp cải tạo các công trình bảo vệ môi trường, khắc phục ô nhiễm môi trường, hư hỏng hạ tầng kỹ thuật do hành vi khai thác vượt công suất gây ra; cải tạo, phục hồi môi trường; thực hiện các giải pháp đưa các khu vực đã khai thác vượt ra ngoài phạm vi được phép khai thác về trạng thái an toàn.

Trước đó, năm 2022, qua quá trình kiểm tra, rà soát, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang đã chỉ ra hàng loạt dự án đầu tư sai mục tiêu trên địa bàn huyện Yên Dũng, trong đó có Dự án Nhà máy gạch Tuynel Trường Sơn của Công ty Cổ phần Gạch Trường Sơn Bắc Giang.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích