Hải Phòng: Tổng kiểm tra, rà soát hoạt động dịch vụ kinh doanh karaoke

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH). Trong đó, chú trọng làm rõ thực trạng, những tồn tại, hạn chế, yếu kém, nguy cơ, nguyên nhân có khả năng dẫn đến cháy, nổ; hướng dẫn biện pháp, kỹ năng phòng cháy, thoát nạn, chống ngạt khói, xử lý các tình huống khi có cháy, nổ xảy ra; tập trung nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của chính quyển các cấp, các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và các tầng lớp nhân dân trong công tác PCCC.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, siết chặt công tác quản lý Nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke. Tổng kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn, xử phạt nghiêm minh, kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện về PCCC và an ninh trật tự.

Cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke
Cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo về an toàn PCCC và CNCH đối với các cơ sở kinh doanh karaoke; người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra cháy, nổ lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Công an Thành phố thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, PCCC tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke; phối hợp cùng các ban, ngành, chính quyển địa phương thực hiện tổng kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn.

Sở Văn hóa – Thể thao chỉ đạo, rà soát công tác cấp phép kinh doanh, dịch vụ karaoke đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật; hướng dẫn, tổ chức các Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke; kiên quyết thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke cơ sở không đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự.

Sở Xây dựng chỉ cấp phép xây dựng và hướng dẫn UBND các quận, huyện chỉ cấp phép xây dựng các công trình được phân cấp khi đủ các điều kiện về PCCC theo quy định của pháp luật, nhất là đối với công trình là cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Phối hợp với UBND các quận, huyện thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng, trọng tâm là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn đảm bảo các yêu câu theo đúng quy định.

Các quận, huyện huy động lực lượng tuyên truyền, giám sát, hướng dẫn, kiểm tra để hoạt động kinh doanh địch vụ karaoke trở thành hoạt động giải trí lành mạnh.

UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn phải có lối thoát nạn thứ 2 (qua ban công, lô gia, lối lên mái, thang dây, ống tụt…); chủ động trang bị các phương tiện, thiết bị chữa cháy, có phương án xử lý tình huống cháy, nổ, thoát nạn an toàn.

Hải Phong

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More