Hải Phòng: Tăng cường công tác quản lý tàu cá

(Xây dựng) – Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ vừa chỉ đạo, giao UBND các quận, huyện khẩn trương thành lập các tổ chức quản lý cảng cá đối với các cảng cá do địa phương quản lý; thành lập Tổ công tác chống khai thác IUU và ban hành Quy chế phối hợp giữa các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố trong công tác chống khai thác IUU.

hai phong tang cuong cong tac quan ly tau ca
UBND thành phố giao Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tàu cá hoạt động trên biển.

Vừa qua, UBND các quận, huyện đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU, phối hợp với các ngành chức năng và đơn vị liên quan lắp thiết bị giám sát hành trình, tuyên truyền phổ biến về chống khai thác IUU… Có 5 địa phương đã thành lập Tổ công tác chống khai thác IUU; huyện Bạch Long Vỹ đã công bố mở và đưa 01 cảng cá vào hoạt động; huyện Thủy Nguyên đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức thu nộp nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản theo quy định.

Đồng thời rà soát, thực hiện trình tự, thủ tục công bố mở cảng cá loại III, tổ chức thu nộp nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản theo quy định; thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá tại địa phương và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, đặc biệt đối với trường hợp bốc dỡ sản phẩm thủy sản khai thác không đúng quy định tại các khu vực chưa công bố mở cảng…

Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương chưa thành lập Tổ công tác chống khai thác IUU, chưa ban hành quy chế phối hợp giữa các lực lượng trên địa bàn để phối hợp trong công tác chống khai thác IUU; số liệu tàu cá đăng ký, cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu Vn.fishbase chưa thống nhất với số liệu tàu cá tại các địa phương; vẫn còn hiện tượng tàu cá chưa đăng ký, chưa có giấy phép khai thác thủy sản nhưng vẫn hoạt động; việc kiểm tra, xử lý tàu cá vi phạm IUU chưa được các cấp chính quyền địa phương có thẩm quyền triển khai xử lý.

Cụ thể, phó Chủ tịch UBND thành phố giao Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tàu cá hoạt động trên biển, cương quyết không cho tàu cá đi khai thác nếu không đảm bảo đầy đủ các yêu cầu theo quy định. Tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá của thành phố vi phạm vùng biển nước ngoài theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với các quận, huyện trong công tác chống khai thác IUU.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương rà soát lại số lượng tàu cá, đảm bảo thống nhất, chính xác với hệ thống cơ sở dữ liệu Vn.fishbase và thực tế tại địa phương.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More