Hải Phòng: Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ 1/7 – 19/8

Theo đó, “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024” (Ngày Hội) sẽ diễn ra từ ngày 01/7-  19/8 và sẽ tổ chức sớm đối với các cơ sở giáo dục và khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, nhất là ở các địa bàn chiến lược, phức tạp về an ninh, trật tự, vùng có đông đồng bào tôn giáo…

Ảnh minh họa

19/8 hàng năm là dịp để tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày hội; giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; phổ biến đến các tầng lớp nhân dân về tình hình an ninh, trật tự ở địa phương, phương thức hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tình hình trật tự giao thông đô thị, tai nạn cháy nổ;…

18 năm qua, cùng với cả nước, Ngày Hội tại Hải Phòng từng bước đi vào cuộc sống, tổ chức hướng về cơ sở, góp phần động viên các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Lực lượng Công an đã chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể, tham mưu với cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo “phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Ngày Hội hằng năm gắn với các hoạt động xây dựng phong ngày hội và kỷ niệm Ngày truyền thống Công an nhân dân.

Ngày Hội tại Hải Phòng đã thực sự đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần cảnh giác của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiên tiến trong phong trào ở cơ sở, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy  tinh thần đoàn kết toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với ý nghĩa của ngày truyền thống (19/8), TP.Hải Phòng yêu cầu Ngày Hội phải bảo đảm các yếu tố trang trọng, hướng về cơ sở, có sức lan tỏa, thu hút đông đảo nhân dân tham gia thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tổ chức các hoạt động “Dân vận khéo” phối hợp, tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân, huy động lực lượng tu sửa đường giao thông nông thôn, vận động xây, sửa nhà, tặng quà cho hộ gia đình chính sách, hộ khó khăn, trẻ em nghèo, hiếu học… Tổ chức gặp mặt, giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm giữa các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…thực sự là Ngày hội của toàn dân.

 

Nguồn: hoanhap.vn

Bạn cũng có thể thích