Hải Phòng: HĐND thành phố thống nhất thời gian Kỳ họp chuyên đề thứ 16

Kỳ họp dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 5, nhằm thực hiện các công việc cấp thiết phát sinh từ tình hình thực tiễn trong công tác chỉ đạo, điều hành thông qua các dự thảo Nghị quyết: đề án phân loại đô thị Thủy Nguyên; đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thành lập thành phố Thủy Nguyên; đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường, thành lập quận An Dương và điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa huyện An Dương và quận Hồng Bàng; điều chỉnh, bổ sung (lần 9) kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021 – 2025…

Quang cảnh cuộc họp

Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 nhằm đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm; quyết định Chương trình giám sát năm 2025 của HĐND thành phố; thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2025; thực hiện một số nội dung khác theo quy định. Dự kiến kỳ họp trong 3 ngày (17, 18, 19/7).

Kỳ họp sẽ xem xét thông qua các dự thảo Nghị quyết: nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh thành phố 6 tháng cuối năm; chương trình giám sát năm 2025 của HĐND thành phố; kết quả giám sát chuyên đề về việc thực hiện các quy định, cơ chế, chính sách trong quản lý, phát triển công nghiệp; thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố về việc thực hiện các quy định pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; …

Nguồn: hoanhap.vn

Bạn cũng có thể thích