Hải Dương: Phấn đấu hết năm 2025 có ít nhất 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

(Xây dựng) – UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

hai duong phan dau het nam 2025 co it nhat 60 so xa dat chuan nong thon moi nang cao
Bộ mặt nông thôn mới tỉnh Hải Dương ngày càng khang trang, hiện đại.

Mục tiêu chung của kế hoạch là xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 chú trọng phát triển về chất nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn; thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hoá nông thôn, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững;

Thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hoá truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí bảo đảm sau khi rà soát 100% số xã đạt các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2016-2020 tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí bảo đảm sau khi rà soát 100% số xã đạt các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Phấn đấu đến hết năm 2025 có ít nhất 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (dự kiến 107 xã). Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2016-2020 tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí bảo đảm sau khi rà soát 100% số xã (4 xã) đạt các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 và hướng tới xây dựng nông thôn mới thông minh; phấn đấu đến hết năm 2025 có ít nhất 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (dự kiến 36 xã).

Về đô thị hóa nông thôn, kế hoạch của UBND tỉnh Hải Dương chỉ rõ: Đối với những xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu có đủ điều kiện nâng cấp lên đô thị, đồng thời nằm trong chương trình phát triển đô thị thì tiếp tục triển khai, thực hiện xây dựng xã gắn với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa theo quy định, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 27/10/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Đối với các huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đảm bảo sau khi rà soát 100% số huyện đạt các chỉ tiêu, tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, phấn đấu hết năm 2025 có ít nhất 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Để thực hiện kế hoạch này, UBND tỉnh Hải Dương đề ra hàng loạt giải pháp trọng tâm như: Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và cư dân nông thôn, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động; nâng cao năng lực ban chỉ đạo và bộ máy giúp việc các cấp; tổ chức tổng kết đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới của tỉnh trong giai đoạn vừa qua, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm, các mô hình hay, cách làm sáng tạo… phục vụ xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới; huy động tối đa nguồn lực của địa phương (tỉnh, huyện, xã) để tổ chức triển khai chương trình; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chương trình ở các cấp, các ngành. Có biện pháp phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, lãng phí, xử lý nghiêm các vi phạm trong quá trình thực hiện…

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích