Hải Dương: Kiên quyết thu hồi đất khi giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp

(Xây dựng) – Đây là yêu cầu của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản trong cuộc họp giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương tổ chức sáng 3/1.

Hải Dương: Kiên quyết thu hồi đất khi giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp
Giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp tạo quỹ đất sạch thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản khẳng định Hải Dương đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp để thu hút đầu tư tại các khu công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi đối với nhà đầu tư thứ cấp, đồng thời không chấp nhận để nhà đầu tư lãng phí nguồn lực đất đai, các địa phương cần khẩn trương triển khai dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư, sớm triển khai thi công, bảo đảm tiến độ đề ra.

Các địa phương khi thực hiện giải phóng mặt bằng, cần thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về đất đai, kết hợp với tình hình thực tế để áp dụng mức hỗ trợ cho người dân ở mức cao nhất. Sau khi thực hiện theo đúng quy định, kết hợp vận động tuyên truyền cho người dân hiểu về mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhưng người dân vẫn không đồng thuận thì kiên quyết thu hồi đất theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, chủ động phương án di dời những công trình như kênh mương, đường điện, cầu cống… trong phạm vi giải phóng mặt bằng làm căn cứ xây dựng kế hoạch chi tiết về phương án giải phóng mặt bằng báo cáo UBND tỉnh. Sở Xây dựng, Sở Công Thương phối hợp các địa phương, đơn vị liên quan lập báo cáo toàn diện về khả năng cung ứng nước sạch, cung cấp điện. Chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp phối hợp đơn vị cấp điện, nước làm rõ nhu cầu, khả năng cung cấp, có phương án dự phòng để sẵn sàng bổ sung năng lực cung cấp điện, nước cho nhà đầu tư thứ cấp. Riêng nhà đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Gia Lộc chậm nhất 12 giờ trưa ngày 5/1/2023 phải có báo cáo và cam kết bằng văn bản về tiến độ đầu tư hạ tầng đối với khu công nghiệp này.

Hiện tại, Hải Dương đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp: An Phát 1, Cộng Hòa, Gia Lộc, Kim Thành, Phúc Điền mở rộng, Đại An mở rộng và Tân Trường mở rộng với tổng diện tích khoảng 1.509ha.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích