Hải Dương: Công ty Cổ phần đầu tư Newland được giao làm nhà đầu tư cụm công nghiệp gần 700 tỷ đồng

(Xây dựng) – UBND Hải Dương vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp An Phụ, thị xã Kinh Môn (Hải Dương) đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Công ty Cổ phần đầu tư Newland.

Hải Dương: Công ty Cổ phần đầu tư Newland được giao làm nhà đầu tư cụm công nghiệp gần 700 tỷ đồng
Phối cảnh cụm công nghiệp An Phụ.

Cụm công nghiệp An Phụ có diện tích 473.957,5m2, trong đó diện tích đất công nghiệp là 317.32 m2, còn lại là đất hành chính, dịch vụ, cây xanh, giao thông, bãi đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật, mương thoát nước hoàn trả.

Dự án nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư vào đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động và đóng góp cho ngân sách địa phương, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội của thị xã Kinh Môn nói riêng và tỉnh Hải Dương nói chung. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án.

Theo quyết định của UBND tỉnh Hải Dương, nhà đầu tư phải xây dựng hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động trong quý IV/2025.

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu UBND thị xã Kinh Môn phải thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư để đầu tư xây dựng dự án theo đúng tiến độ; thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn về quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng, đất đai và môi trường; đồng thời giám sát nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo tiến độ cam kết.

Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công Thương, Cục Thuế tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định, đồng thời thực hiện những nội dung công việc thuộc thẩm quyền.

Nhà đầu tư là Công ty Cổ phần đầu tư Newland phải triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng nội dung quy định tại quyết định chủ trương đầu tư; tuân thủ quy định pháp luật về cụm công nghiệp, đất đai, xây dựng, thuế, môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động và pháp luật có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư; chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; tổ chức triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy hoạch chi tiết xây dựng và thiết kế được phê duyệt, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án; xây dựng các tuyến đường huyện, đường gom, hành lang và điểm đấu nối với quốc lộ 17B theo đúng quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp An Phụ, thị xã Kinh Môn (được duyệt) để làm lối đi chung và bàn giao lại khi có yêu cầu; lập phương án di chuyển, hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật như đường điện, kênh, mương… theo đúng nội dung cam kết.

Trong trường hợp quá thời hạn quy định, nhà đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phải đề nghị gia hạn và được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đầu tư. Việc thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp và báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; sử dụng đất đúng mục đích và có hiệu quả; nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư, chấp hành sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong thời gian thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; thực hiện cho thuê lại hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung; xác định giá cho thuê hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung, giá cho thuê hoặc bán nhà xưởng, kho bãi, văn phòng và giá các loại dịch vụ công cộng, tiện ích khác theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần Đầu tư Newland có trụ sở chính tại số 148 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. Tại Hải Dương, doanh nghiệp này là nhà đầu tư của hàng loạt dự án bất động sản trên địa bàn thành phố Hải Dương và các huyện Tứ Kỳ, Kinh Môn.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More