Hải Dương: Chấp thuận nhà đầu tư dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở thành phố Chí Linh

(Xây dựng) – Ngày 13/9/2023, UBND tỉnh Hải Dương có Quyết định số 1944/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại phía Bắc đồi Ông Sao, phường Bến Tắm, thành phố Chí Linh (Hải Dương).

Hải Dương: Chấp thuận nhà đầu tư dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở thành phố Chí Linh
UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu Công ty Cổ phần Vận tải và Xây dựng Đại Phong tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai, môi trường trong quá trình triển khai dự án (Ảnh minh họa).

Theo quyết định của UBND tỉnh Hải Dương, nhà đầu tư được chấp thuận là Công ty Cổ phần Vận tải và Xây dựng Đại Phong có trụ sở tại phường Hoàng Tân, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Dự án có mục tiêu khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường với quy mô khai thác 550.000m3/năm. Diện tích đất sử dụng là 9,923ha, trong đó diện tích khai trường khai thác khoáng sản là 9,468ha; diện tích hố thu nước, lán tạm điều hành, đường vận chuyển nằm ngoài ranh giới khai trường khai thác là 0,455ha.

Dự án có tổng vốn đầu tư là 19.195.960.000 VND (mười chín tỷ, một trăm chín mươi lăm triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng), trong đó vốn tự có của nhà đầu tư để thực hiện dự án là 15.895.960.000 (mười lăm tỷ tám trăm chín lăm triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng), vốn vay để thực hiện dự án là 3,3 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 5 năm kể từ ngày UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án.

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng nội dung quy định; tuân thủ quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, khoáng sản, xây dựng, môi trường, thuế, chống cháy nổ và pháp luật có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư; chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; định kỳ hàng quý có trách nhiệm lập báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự án gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More