Hà Tĩnh: Thu ngân sách nội địa đạt 9.180 tỷ đồng

(Xây dựng) – Theo số liệu từ Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh, tính đến hết ngày 31/12/2023, thu ngân sách nội địa toàn tỉnh đạt 9.180 tỷ đồng, đạt 115% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 5% so với năm 2022.

Hà Tĩnh: Thu ngân sách nội địa đạt 9.180 tỷ đồng
Ngành Thuế Hà Tĩnh ra quân rà soát, triển khai việc thực hiện hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

Trong đó, số thu nội địa không kể tiền sử dụng đất đạt 6.883 tỷ đồng (đạt 111% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 22% so với năm 2022). Đây là kết quả thu thuế, phí cao nhất từ trước đến nay của Hà Tĩnh, qua đó góp phần cân đối thu chi ngân sách hằng năm của địa phương.

Theo khoản thu, sắc thuế: Có 12/15 khu vực hoàn thành vượt kế hoạch tỉnh giao và tăng thu cao so với cùng kỳ. Cụ thể: Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 320% dự toán bộ, bằng 124% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 67% so cùng kỳ; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 141% dự toán bộ, bằng 123% dự toán HĐND tỉnh, bằng 131% so cùng kỳ; khu vực kinh tế ngoài quốc doanh; thuế thu nhập cá nhân; phí, lệ phí; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; tiền thuê đất; thu tiền sử dụng đất; thu từ hoạt động xổ số; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; thu khác ngân sách; thu hồi vốn, lợi nhuận sau thuế; thu hoa lợi công sản, đất công ích, tại xã.

Theo địa bàn, có 11/13 huyện, thị, thành phố hoàn thành vượt dự toán HĐND tỉnh giao, bao gồm các huyện: Can Lộc, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hương Khê, Đức Thọ, Vũ Quang…

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích