Hà Tĩnh: Tăng cường quản lý, bảo vệ rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán

(Xây dựng) – Để tiếp tục tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy (PCCC) rừng, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị liên quan về việc tăng cường quản lý, bảo vệ rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Hà Tĩnh: Tăng cường quản lý, bảo vệ rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán
Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh).

Thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCC rừng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các ngành chức năng, chủ rừng chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả; nhận thức, ý thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác bảo vệ rừng, PCCC rừng có nhiều chuyển biến tích cực; các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp cơ bản được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, an ninh – môi trường rừng ổn định.

Để tiếp tục tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCC rừng, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn, nhất là thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, UBND tỉnh giao các đơn vị chủ rừng thực hiện nghiêm túc trách nhiệm bảo vệ rừng, PCCC rừng của chủ rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp; tập trung kiểm tra, rà soát, xác định các khu vực rừng trọng điểm có nguy cơ xâm hại cao, các khu vực rừng trọng điểm dễ cháy để xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch bảo vệ rừng, PCCC rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; chủ động lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, chính quyền địa phương tăng cường tuần tra, kiểm tra, thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng tại gốc; phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; chủ động “4 tại chỗ”, sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng kịp thời, hạn chế tối đa thiệt hại.

Đồng thời, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung “Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030 của đơn vị đã được phê duyệt”; đối với các đơn vị chủ rừng chưa được phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững, khẩn trương hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để tổ chức thực hiện. Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng năm 2023, chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch năm 2024.

Chủ rừng nào để xảy ra vi phạm Luật Lâm nghiệp trên lâm phần được giao quản lý mà không phát hiện, xử lý, báo cáo kịp thời thì Thủ trưởng đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật.

UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Chương trình hành động số 684-CTr/TU ngày 14/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 311/KH-UBND ngày 06/9/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW…

Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn; chỉ đạo UBND cấp xã, các chủ rừng kiểm tra, rà soát xác định các vùng rừng tự nhiên trọng điểm có nguy cơ xâm hại cao, các khu vực rừng trọng điểm dễ cháy để tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, PCCC rừng, tuyệt đối không để rừng bị xâm hại, bị cháy.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng tại gốc, nhất là đối với diện tích rừng tự nhiên hiện có; các chương trình, dự án có liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp; các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản; bảo vệ động vật hoang dã…; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật lâm nghiệp (kể cả việc khai thác, mua bán các loài thực vật rừng ngoài gỗ có nguồn gốc từ rừng tự nhiên để làm cảnh trái phép). Rà soát các vụ việc còn tồn đọng liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn để tập trung xử lý dứt điểm.

Địa phương nào để xảy ra vi phạm Luật Lâm nghiệp trên lâm phần được giao quản lý thì Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chủ rừng triển khai thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của chủ rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp và các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Mục 1 nêu trên, nhất là xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch bảo vệ rừng, PCCC rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm tham mưu chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn; chủ động phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm tra, truy quét tại các khu vực rừng tự nhiên trọng điểm có nguy cơ xâm hại cao, các khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng săn bắt, mua bán động vật hoang dã, các khu vực rừng trọng điểm dễ cháy…; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn; kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2023 của các đơn vị chủ rừng và xây dựng kế hoạch năm 2024 đảm bảo kịp thời, sát thực tế; xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động có hiệu quả “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Theo dõi, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện, tồn tại, vướng mắc trên địa bàn toàn tỉnh để báo cáo, tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật lâm nghiệp; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương, chủ rừng tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp, chống người thi hành công vụ; thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp giữa các đơn vị đã ký với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm. Chủ động sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư kịp thời ứng cứu các tình huống khẩn cấp về cháy rừng khi có yêu cầu.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích