Hà Tĩnh: Giao nhiệm vụ chuẩn bị triển khai dự án cao tốc Bắc-Nam

Hà Tĩnh: Giao nhiệm vụ chuẩn bị triển khai dự án cao tốc Bắc-Nam

THANH PHƯƠNG –  Thứ tư, 24/11/2021 15:39 (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa ký văn bản chỉ đạo việc chuẩn bị các điều kiện triển khai dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam nhánh phía Đông đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã có tuyến đi qua; các đơn vị liên quan chủ động  rà soát, tham mưu UBND tỉnh Hà Tĩnh trong công tác quản lý Nhà nước và bồi thường, GPMB dự án đường cao tốc đoạn Bãi Vọt – Kỳ Anh để chỉ đạo triển khai kịp thời, hiệu quả.

Sở GTVT là cơ quan đầu mối chủ trì, khâu nối với các cơ quan chức năng của Bộ GTVT và đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án để cung cấp các thông tin về tọa độ, hướng tuyến của dự án cho các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan nhằm thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng và kiểm đếm xác định sơ bộ khối lượng, kinh phí bồi thường, GPMB, tái định cư.

Tổng hợp kết quả rà soát của các Sở, Ban, Ngành, địa phương, đơn vị và báo cáo tham mưu ƯBND tỉnh. Chủ động rà soát, tham mưu UBND tỉnh trong công tác quản lý Nhà nước và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc đoạn Bãi Vọt – Kỳ Anh để chỉ đạo kịp thời; báo cáo UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện các nội dung trên theo định kỳ và đột xuất (khi có yêu cầu).

tm-img-alt
Chủ động rà soát, tham mưu UBND tỉnh trong công tác quản lý Nhà nước và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc đoạn Bãi Vọt – Kỳ Anh

Sở TN&MT tiếp tục rà soát, bổ sung thêm các mỏ vật liệu đất đắp nền đường theo Nghị quyết số 60/NQ-CP và Nghị quyết số 133/NQ-CP của Chính phủ để đảm bảo tiến độ triển khai dự án đường cao tốc Bắc – Nam nhánh phía Đông đoạn Bãi Vọt – Kỳ Anh; báo cáo UBND tỉnh (qua Sở GTVT) trước ngày 31 tháng 3 năm 2022.

Đồng thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh các thủ tục cấp giấy phép khai thác, nâng công suất khai thác các mỏ vật liệu đất đắp nền đường theo Nghị quyết số 60/NQ-CP và Nghị quyết số 133/NQ-CP của Chính phủ; chỉ đạo các địa phương kiểm soát chặt chẽ khối lượng khai thác vật liệu tại các mỏ được cấp phép hoặc nâng công suất khai thác theo quy định tại Nghị quyết số 60/NQ-CP và Nghị quyết số 133/NQ-CP của Chính phủ (đặc biệt là các mỏ vật liệu cấp mới), đảm bảo vật liệu khai thác được sử dụng đúng địa chỉ, tránh tình trạng khai thác vật liệu cho các mục đích khác, không phù họp với nghị quyết của Chính phủ.

Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, GTVT, Công thương, TN&MT… và các địa phương, các Ban QLDA đầu tư xây dựng cấp tỉnh, Ban QLDA khu vực chủ động thực hiện việc rà soát, tổng hợp, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh các công trình/dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư để tránh chồng chéo, lãng phí nguồn lực. Trường hợp cần thiết có thể tạm dừng việc triển khai thi công, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh (đối với các công trình dự án trong giai đoạn thực hiện đầu tư).

Đối với công tác chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án có sử dụng đất: trong quá trình xem xét, thẩm định đề xuất các dự án, yêu cầu Sở KH&ĐT (cơ quan chủ trì thẩm định) và các đơn vị được xin ý kiến cần kiểm tra, xem xét cụ thể, đánh giá sự ảnh hưởng đến phạm vi hướng tuyến dự án đường cao tốc…

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích