Hà Tĩnh: Đoàn giám sát HĐND tỉnh đề nghị hoàn chỉnh bản đồ và hồ sơ địa chính trên địa bàn thành phố

(Xây dựng) – Đoàn giám sát HĐND tỉnh đề nghị kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác đo đạc chỉnh lý, cập nhật biến động và lưu trữ, khai thác thông tin hồ sơ địa chính trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh: Đoàn giám sát HĐND tỉnh đề nghị hoàn chỉnh bản đồ và hồ sơ địa chính trên địa bàn thành phố
Thành phố Hà Tĩnh đã hoàn thành đo đạc bản đồ địa chính và xây dựng hồ sơ địa chính giai đoạn 1.

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh đã hoàn thành đo đạc bản đồ địa chính và xây dựng hồ sơ địa chính giai đoạn 1 đối với 16/16 phường, xã theo dự án đo vẽ bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu.

Riêng giai đoạn 2 của dự án là cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chỉnh lý bản đồ địa chính sau cấp đổi hiện tại mới được Sở Tài nguyên và Môi trường nghiệm thu 6/16 phường, xã. Hiện tại còn 10 phường, xã đang được UBND thành phố xin phương án tháo gỡ, thực hiện hoàn thành dự án. Tính đến thời điểm hiện tại, số thửa đất đã được cấp đổi theo dự án và riêng lẻ trên địa bàn thành phố là 59.710 thửa, đạt 94,7% trong đó đất ở 28.475 thửa, đất nông nghiệp 31.226 thửa.

Lãnh đạo Văn phòng Đất đai Chi nhánh thành phố Hà Tĩnh – Cẩm Xuyên chia sẻ một số tồn tại, vướng mắc như: Hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai chưa hoàn thiện, việc đo đạc lập bản đồ 16/16 phường xã được đo vẽ từ năm 2014 nên hiện trạng sử dụng đất có sự biến động dẫn đến khó khăn trong quá trình xây dựng hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; còn 12 phường, xã đơn vị tư vấn đo đạc chưa thực hiện việc bàn giao, nghiệm thu bản đồ địa chính sau cấp đổi giấy chứng nhận dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý hồ sơ địa chính; việc sử dụng hồ sơ dữ liệu dạng giấy gây nhiều khó khăn trong việc cập nhật chỉnh lý.

Ghi nhận những kết quả thực hiện cập nhật, chỉnh lý bản đồ và hồ sơ địa chính trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga và các đại biểu Đoàn giám sát đề nghị kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác đo đạc chỉnh lý, cập nhật biến động và lưu trữ, khai thác thông tin nhằm đảm bảo theo quy định; phối hợp với UBND cấp xã thực hiện việc bàn giao hồ sơ địa chính khi có thay đổi công chức địa chính cấp xã theo quy định tại điểm d, Khoản 3, Điều 32, Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More