Hà Tĩnh: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 trên địa bàn tỉnh

(Xây dựng) – Nhằm thực hiện, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và những năm tiếp theo đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

ha tinh day nhanh tien do thuc hien va giai ngan von dau tu cong nam 2021 tren dia ban tinh
Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công gắn với nâng cao hiệu quả, sử dụng vốn đầu tư công nhằm thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 của Hà Tĩnh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi quy định, cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính do tỉnh ban hành về đầu tư công, xây dựng, tài nguyên, đất đai, quản lý, cấp phép khai thác đối với nguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho các dự án đầu tư công, bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời; thực hiện các biện pháp kiểm soát giá và chất lượng nguyên, vật liệu xây dựng phục vụ cho các dự án đầu tư công; tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm; kịp thời cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng làm cơ sở điều chỉnh gói thầu, tổng mức đầu tư dự án theo quy định.

UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương tập trung triển khai công tác lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 để làm căn cứ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; xác định rõ nguồn vốn để thực hiện các công trình, dự án, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo tính khả thi cao, không để xảy ra tình trạng dự án treo.

Thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, đẩy nhanh và nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư các dự án. Chủ động bố trí một phần vốn trong kế hoạch đầu tư công năm 2021 để chuẩn bị đầu tư đối với các dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, trong đó ưu tiên dự án khởi công mới năm 2022.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xử lý thủ tục về đầu tư công như: Thẩm định dự án đầu tư có cấu phần xây dựng, triển khai kiểm soát chi vốn trong nước và đơn rút vốn của các nhà tài trợ bằng chứng từ điện tử, chữ ký số, đơn giản hóa quy trình kiểm soát chi và hồ sơ yêu cầu rút vốn; Đồng thời, các sở, ban ngành liên quan kịp thời nắm bắt, xử lý những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công; trường hợp vượt thẩm quyền, đề xuất báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý phù hợp theo quy định.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 của Hà Tĩnh là 9.581 tỷ đồng, tăng 53,38% so với cùng kỳ. Tính đến 31/7, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Hà Tĩnh đạt 52,56% cao hơn bình quân chung cả nước (36,71%). Tuy nhiên, quá trình giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Hà Tĩnh đang gặp không ít khó khăn trong cân đối nguồn lực, quy trình thủ tục đầu tư… đặc biệt, công tác giải phóng mặt bằng tiến độ chậm chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ triển khai các dự án. Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thời gian qua, Hà Tĩnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh cũng đã thành lập tổ công tác đặc biệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công do Chủ tịch UBND tỉnh đứng đầu.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích