Hà Tĩnh: Đầu tư xây dựng 3 công trình nước sạch nông thôn với tổng số vốn 1,6 tỷ đồng

(Xây dựng) – UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có Quyết định số 357/QĐ-UBND, về việc phân bổ vốn thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn, tập trung từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024.

Hà Tĩnh: Đầu tư xây dựng 3 công trình nước sạch nông thôn với tổng số vốn 1,6 tỷ đồng
Lắp đặt thiết bị dây chuyền công nghệ tại nhà máy nước sạch tại Đá Bạc, thị xã Hồng Lĩnh.

Theo đó, phân bổ hơn 1,6 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 cho Trung tâm nước sạch và vệ minh môi trường nông thôn, để thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư của 3 công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

3 công trình được phân bổ đầu tư lần này gồm: Dự án nâng cấp mở rộng công trình cấp nước Thiên Lộc cấp cho xã Vượng Lộc (giai đoạn 3), với số tiền 570 triệu đồng; Dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống mạng lưới công trình cấp nước Bắc Cẩm Xuyên cấp cho xã Cẩm Vịnh 587 triệu đồng; Dự án sửa chữa, nâng cấp mở rộng công trình cấp nước xã Thạch Bằng (cấp nước cho xã Bình An và Tân Lộc) 451 triệu đồng.

Giao Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (chủ đầu tư) đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư và triển khai dự án theo quy định; đảm bảo giải ngân hết 100% kế hoạch vốn được giao.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao, hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ; thực hiện giải ngân, thanh toán nguồn vốn đúng thời hạn được giao.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật của các thông tin, số liệu, kế hoạch vốn được phân bổ và các nội dung tham mưu UBND tỉnh.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích