Hà Tĩnh: Công nhận 15 xã đạt chuẩn các loại hình Nông thôn mới

(Xây dựng) – Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký quyết định về việc công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao và Nông thôn mới kiểu mẫu đợt 1 năm 2023.

Hà Tĩnh: Công nhận 15 xã đạt chuẩn các loại hình Nông thôn mới
Xây dựng Nông thôn mới tiếp tục là phong trào sôi nổi, trở thành nhu cầu, mong muốn của cộng đồng dân cư.

Hội đồng thẩm định xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu đã họp xét, đề nghị xã đạt chuẩn các loại hình Nông thôn mới năm 2023. Theo đó, công nhận 2 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, 8 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và 5 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu đợt 1 năm 2023.

Hà Tĩnh: Công nhận 15 xã đạt chuẩn các loại hình Nông thôn mới
Hà Tĩnh cơ bản đạt tiêu chí quy hoạch trong Đề án xây dựng tỉnh đạt chuẩn Nông thôn mới.

Năm 2023, các huyện đề nghị thẩm định, xét, công nhận 30 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, đề nghị thẩm định, xét, công nhận 2 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, 22 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, 6 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu.

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã chỉ đạo các xã tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí thu nhập bằng việc phát triển kinh tế tổng hợp, bảo vệ và cải thiện môi trường, phát huy các giá trị văn hóa để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

UBND các huyện, thị xã thực hiện công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao và Nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định tại Khoản 2, Điều 10, Mục 3, Chương II, Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More