Hà Tĩnh: Có 3 dự án đạt tỷ lệ giải ngân dưới 10% kế hoạch năm 2023

(Xây dựng) – Tại Văn bản số 11105/BTC-ĐT công khai danh mục sử dụng vốn ngân sách Trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 10% kế hoạch năm 2023, Hà Tĩnh có 3 dự án đạt tỷ có tỷ lệ giải ngân dưới 10%.

Hà Tĩnh: Có 3 dự án đạt tỷ lệ giải ngân dưới 10% kế hoạch năm 2023
Ảnh minh họa.

Để phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước năm 2023 đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Dân dụng và công nghiệp tỉnh, nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh và UBND huyện Lộc Hà (chủ đầu tư của 3 dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 10%) khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Tài chính.

Trường hợp sau tháng 10/2023, các dự án không có khả năng giải ngân hay không thay đổi về số liệu giải ngân các đơn vị, địa phương có liên quan kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các chủ thể khi dự án không giải ngân, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công của tỉnh và của quốc gia.

Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án triển khai nghiêm túc, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 9/6/2023 và Văn bản số 5282/UBND-TH ngày 27/9/2023 của UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023. Chịu hoàn toàn trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu tiến độ giải ngân thấp, không đạt kế hoạch đề ra làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công của tỉnh.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích