Hà Nội xử lý nạn xe dù, bến cóc, xe trá hình tuyến cố định

Hà Nội xử lý nạn xe dù, bến cóc, xe trá hình tuyến cố định

UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, xử lý xe dù, bến cóc và xe trá hình tuyến cố định trên địa bàn thành phố.

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 2829/UBND-KTN về tăng cường kiểm tra, xử lý “xe dù, bến cóc và xe trá hình tuyến cố định” trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Sở Giao thông Vận tải, Công an thành phố tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại văn bản số 7152/VP-KTN ngày 21/7/2022, tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý hiện tượng “xe dù, bến cóc, xe trá hình tuyến cố định”, xe dừng, đỗ, đón trả khách sai quy định trên địa bàn thành phố theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải.

xedubencoc_NGCO

Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý xe dù, bến cóc và xe trá hình tuyến cố định trên địa bàn thành phố

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức rà soát trên các trang thông tin điện tử nắm bắt các trang web của các đơn vị vận tải dùng để đặt chỗ, đặt vé (booking online). Phối hợp với cấp có thẩm quyền tiến hành thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, xử lý theo thẩm quyền đối với các đơn vị vận tải, nhà xe đăng quảng cáo, đón khách tại các điểm trái quy định.

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo ban chỉ đạo 197 các quận, huyện, thị xã rà soát các vị trí bãi đất trống, dự án chưa triển khai… xung quanh khu vực các bến xe, địa điểm công cộng là những địa điểm dễ phát sinh hiện tượng bến “cóc”. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự đô thị, đặc biệt vi phạm của các nhà xe dừng, đỗ, đón, trả khách sai quy định.

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông thành phố có nhiệm vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ để nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân, doanh nghiệp nhằm góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More