Hà Nội: Thành lập Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính

Hà Nội: Thành lập Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5507-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn TP. Hà Nội, giai đoạn 2023-2025.

Ban Thường vụ Thành ủy vừa ban hành Quyết định số 5507-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2023-2025.

Theo Quyết định số 5507-QĐ/TU, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng là Trưởng ban.

tm-img-alt
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng được giao thêm nhiệm vụ Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn TP Hà Nội.

Phó Trưởng ban Thường trực là ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP. Có 3 Phó Trưởng ban gồm: Bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Ông Nguyễn Văn Phong – Phó Bí thư Thành ủy.

Các thành viên Ban Chỉ đạo thành phố là các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng các ban Đảng Thành ủy, lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố…

Ban Chỉ đạo thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố theo Kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết của Chính phủ. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng ban chỉ đạo phân công.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng đã ban hành Quyết định số 5508-QĐ/TU thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2023-2025.

Ông Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy là Tổ trưởng. Hai Tổ phó là Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải và Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh. Tổ giúp việc có 10 thành viên là giám đốc một số sở và cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy.

Tổ giúp việc có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu cho Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội các chủ trương, trình tự, thủ tục, hồ sơ đề án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định của Chính phủ.

Tổ giúp việc đồng thời nghiên cứu, tham mưu cho Ban Chỉ đạo thành phố việc kiện toàn tổ chức bộ máy và áp dụng các chế độ, chính sách đặc thù của đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More